Ukrán támadások a kárpátaljai magyar kisebbség ellen

A Kanadai Magyarok Országos Szövetsége (KMOSZ) aggasztónak tartja és határozottan elítéli a kárpátaljai magyarok és az érdekeiket képviselő szervezetek elleni etnikai támadásokat.

A közelmúltban Molotov-koktélt dobtak az ungvári Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség (KMKSZ) irodájára, amely bűntett közvetlen veszélyt jelent az Ukrajnában élő magyarokra nézve, akik kultúrájukat akarják megőrizni, nyelvük, hagyományaik gyakorlására törekednek, valamint szeretnének Ukrajnában békében élni. Ezek a támadások felhívják minden nemzetközi szervezet figyelmét, beleértve az Európai Biztonsági- és Együttműködési Szervezetet (EBESZ), az Európai Uniót (EU), hogy fokozottabb erőfeszítésekkel kövessék nyomon az Ukrajnában történteket, és gyakoroljanak nagyobb nyomást az ukrán kormányra, hogy tartsa tiszteletben a nemzeti kisebbségek védelmét az európai és a nemzetközi kötelezettségek előírásainak megfelelően.

A Kanadai Magyarok Országos Szövetsége üdvözli a február 4-i támadás elkövetőinek és a február 27-én elkövetett támadás két gyanúsítottjának letartóztatását, fogvatartását, ugyanakkor felszólítja az ukrán hatóságokat az alapos és átlátható kivizsgálások lebonyolítására,a bűnösök törvény elé állítására. Mindezek mellett hangsúlyozzuk, hogy az igazságszolgáltatásnak szigorúbb védelmet kell biztosítania mind a magyar közösségek, mind a magyar szervezetek számára.

A magyarellenes propagandán és a magyar kisebbségek elleni fellépések erőszakos megnyilvánulásain túl az ukrán kormány továbbra is támogatja az oktatásról szóló nemzeti törvényt, amely nyíltan megkülönbözteti a nemzeti kisebbségeket és veszélyezteti a kárpátaljai magyarság nyelvi és kulturális jogait. Az ukrán oktatási miniszter, L.M. Hrinevics egy 2018. február 1-én kelt levélben biztosította minden iskola- és oktatási intézmény igazgatóját, hogy az elfogadott iskolai tantervek alapján minden tantárgy két vagy több nyelven taníthatjó. Ezt követően azonban megerősítést nyert az az utasítás, hogy az oktatás területén dolgozók kötelesek kizárólag a hivatalos állami nyelvet használni, ezzel megtiltva a nemzeti kisebbség nyelvén való tanítás jogát. Az ukrán kormány tovább fokozza a kisebbségi nyelvhasználat elleni hadjáratát, még az oktatásról szóló törvény előírásain is túllépve.

Ezt a felháborító helyzetet az európai és nemzetközi szervezetek tudomására kell hozni, amelyek kötelesek foglalkozni vele.

A fent megfogalmazott fejleményeket figyelembe véve a Kanadai Magyarok Országos Szövetsége támogatja a magyar kormány azon intézkedéseit, hogy felülvizsgálják Ukrajna európai integrációs törekvéseit mindaddig, amíg megfelelő intézkedéseket nem hoznak a magyar és más nemzeti kisebbségek jogainak biztosítása terén.

A Kanadai Magyarok Országos Szövetsége mindig hallatja hangját, amikor a magyar kisebbségek jogait bárhol a világon veszély fenyegeti, akár intézményes megkülönböztetéssel, akár megfélemlítéssel kell küzdeniük nyelvük, kultúrájuk és hagyományaik gyakorlásának jogáért.