Történelem

2012-2015

Alapító tagszervezetek

A Kanadai Magyarok Országos Szövetségét 2012. március 3-án hozta létre a következő 65 kanadai magyar szervezet, melyeket a KMOSz alapító tagszervezeteinek tekintünk:

 • Calgary-i Magyar Szervezetek Közös Bizottsága (14 szervezetet tömörít)
 • Kanadai Magyar Klub Waterloo-Wellington – Kossuth Ház, Cambridge
 • Kálvin Magyar Református Egyház, Edmonton
 • Corvin Történeti Társaság, Edmonton
 • Edmontoni Kanadai Magyar Kultúrkör (4 szervezetet tömörít)
 • Lethbridge-i Magyar Kulturális Közösség
 • Montreáli Magyar Bizottság (MMB) (20 szervezetet tömörít)
 • Kanadai-Magyar Kereskedelmi Kamara, Montréal
 • Bethlen Gábor Irodalmi és Baráti Kör, Montréal
 • Székely Kultúregyesület, Montréal
 • Magyar Harcosok Bajtársi Közössége, Montréal
 • Szent László Társaság és Lovagrend, Montréal
 • Magyarok Nagyasszonya Egyházközség, Montréal
 • Magyar Krónika, Montréal
 • Nanaimo-i Magyar Kulturális Egyesület
 • Ottawai Magyar Ház
 • Ottawai Magyar Kórus
 • 56-os Veteránok Egyesülete, Ottawa
 • Kálvin Magyar Református Gyülekezet, Ottawa
 • Vitézi Rend Kanadai Törzse, Ottawa
 • Kaleidoszkóp Hagyományőrző Klub, Toronto
 • Kaleidoscope Publishing, Toronto
 • Dr. Halász János Könyvtár, Toronto
 • Első Magyar Református Egyház, Toronto
 • Szt. Erzsébet Magyar Katolikus Közösség, Toronto
 • Magyarokért Kanadában Egyesület, Toronto
 • Vancouveri Magyar Kulturális Egyesület
 • Első Magyar Református Egyház (Kálvin, Vancouver, 1955)
 • Vancouveri Magyar Református Egyház
 • Victoriai Magyar Társaskör
 • Magyarok Világszövetsége Kanadai Országos Tanácsa
 • Kanadai Magyar Mérnök Egyesület
 • Külföldi Magyar Cserkészszövetség V. Kerület – Kanada
 • Kanadai Magyar Papi Egység

A Kanadai Magyarok Országos Szövetsége a kanadai magyar szervezetek szövetsége, s mint ilyen, a tagságát kanadai magyar szervezetek alkotják. A 2012 szeptember 15-én tartott alakuló közgyűlés döntése értelmében az egyéni tagság jelenleg csak a mindenkori elnökség tagjainak, valamint a tiszteletbeli tagoknak volt nyitva.

Tagsági feltételek

A Kanadai Magyarok Országos Szövetségének minden olyan, legalább 10 taggal rendelkező kanadai magyar szervezet válhat tagjává, aki egyetért a KMOSz célkitűzéseivel és befizeti a tagsági díjat. A tagság pontos feltételeit az Alapszabály (by-laws) részletezi.

Tagsági díj

Új tagok felvételét az Elnökség hagyja jóvá. A tagszervezetek tagsági díja a 2013-as évre $1 minden tagszervezeti tag után, tehát pl. egy 63 tagú szervezetnek $63 az éves tagdíja. Az éves közgyűléseken a tagszervezetek szavazati joga a tagsági díj befizetéséhez, a szavazati arányok pedig a tagszervezetek tagságához van kötve. A tagszervezetek méretéhez kötött szavazati arányok a Működési Szabályzatban (Rules and Regulations) vannak lefektetve. A KMOSz elnökségének tagjai egyéni tagsággal rendelkeznek. Az ő tagsági díjuk $50 évente. Ez alól kivételt élvez a három tiszteletbeli alelnök.

Vezetőség

Megalakulásakor a szervezet elnöksége 3 fő csoportba osztott 17 tagból állt:

Végrehajtó elnökségi tagok

Elnök Dr. Feszty Dániel (Ottawa, ON) Az ottawai Carleton egyetem repülőmérnöki karának tanára.
Alelnök Dr. Fogarasi István (Toronto, ON) Építészmérnök, a Kanadai Magyar Mérnök Egyesület volt elnöke.
Kultúráért felelős alelnök Dancs-Telch Rózsa (Toronto, ON) Szervátiusz Jenő-díjas írónő, a Kalejdoszkóp című angol-magyar kulturális folyóirat főszerkesztője.
Ifjúságért felelős alelnök Stadler Tímea Kinga (Toronto, ON) Ipari mérnök; aki az elmúlt években a Kanadai Magyar Mérnök Egyesület ontarió csoport elnökeként, valamint a torontoi Kanadai Magyar Kulturális Központ közkapcsolatokért felelős igazgatójaként tevékenykedett.
Pályázatokért felelős alelnök Szeri Béla (Ottawa, ON) Tanár, vízilabda-edző, az Ottawai Magyar Katolikus Közösség volt világi elnöke.
Sajtó-kapcsolatokért felelős alelnök Nt. Dr. Pungur József (Edmonton, AB) Református és presbiteriánus lelkész, volt professzor Kenyában, az Albertai Egyetemen, valamint egyházi és közíró. Számos könyve és írása jelent meg.
Belső kommunikációért és közkapcsolatokért felelős alelnök Volford Tünde (Guelph, ON) Vegyész, a guelphi egyetem munkatársa, a Cambridge-i Kossuth Ház tagja.
Pénztáros Gábor Zsófia (Ottawa, ON) Nyugdíjazott igazgató egy kanadai elektronikai óriáscégnél, valamint az Ottawai Magyar Ház volt pénztárosa és alelnöke.

Területi alelnökök

Montréal és Québec Bódi Julianna (Montréal, QC) Gyógyszerész technikus, évtizedekig a montreáli magyar iskola tanáraként, jelenleg pedig a montréali Magyarok Nagyasszonya Katolikus Plébánia világi elnökeként működik.
Kelet-Ontario és Főváros Régió Dr. Lapohos Tibor (Ottawa, ON) Villamosmérnök, a Kolozsvári Magyar Diák Szövetség egyik alapító tagja és volt alelnöke. Sokáig tanított gyerekeknek magyar néptáncot Ottawában. Jelenleg az Ottawai Magyar Ház elnöke.
Toronto és körzete Nt. Vass Zoltán (Toronto, ON) Református lelkész, a MÁÉRT Diaszpóra Tanácsának egyházakért és cserkészetért felelős elnöke.
Dél-Nyugat Ontario Komáromi Zoltán (St. Thomas, ON) Magánvállalkozó a multimédia és kommunikáció ágazatban, a 90-es években a Kitcheneri Körzeti Kábeltévé Magyar Magazin c. műsorának szerkesztője és producere, a Cambridge-I Kossuth Ház volt vezetőségi tagja, a Tisza Kanadai Magyar Egyesület alapítója és első elnöke, a brantfordi Petőfi Magyar Egyesület volt ügyvezetője, kulturális műsorok szervezője.
Alberta Szabó László (Calgary, AB) Magánvállalkozó, a Calgary-i Magyar Kultúregyesület vezetőségének kultúráért felelős alelnöke és igazgatótanácsának tagja.
British Columbia Ábrahám Tibor (Vancouver, BC) Építkezési vállalkozó, a Vancouveri Magyar Kulturális Társaság elnöke, a Diaszpóra Tanács kanadai elnöke.

Tiszteletbeli elnökségi tagok

Ifjúságot nevelő szervezeteket képviselő tiszteletbeli alelnök Pintér János (Calgary, AB) A Külföldi Magyar Cserkészet V. kerület – Kanada parancsnoka.
Magyar Házakat képviselő tiszteletbeli alelnök Szabó Katalin (Toronto, ON) Regisztrált optikus üzletvezető, a torontói Dr. Halász János Könyvtár elnöke, a torontói Kanadai Magyar Kulturális Központ volt elnöke és két évtizeden át vezetőségi tagja, a Kodály népi tánc együttes volt elnöke.
Egyházakat képviselő tiszteletbeli alelnök Ft. Sajgó Szabolcs (Toronto, ON) A torontoi Szt. Erzsébet templom plébánosa, a Kanadai Magyar Papi Egység elnöke.

2016-2017

Tagszervezetek

Alberta

 • Calgary-i Magyar Kultúregyesület
 • Albertai Magyar Művészet és Hagyomány Alapítvány
 • Magyarok Világszövetsége – Calgary Csoport
 • Kálvin Magyar Református Egyház, Edmonton
 • Lethbridge-i Magyar Kulturális Közösség

British Columbia

Ontario

Québec

Egyéni támogató tagság

A KMOSZ 2014. őszén tartott 3. Közgyűlése létrehozta az „egyéni támogatói tag” státuszt. Ezáltal nemcsak szervezetek, hanem egyének is bekapcsolodhatnak a KMOSz tevékenységébe, azaz részt vehetnek a bizottságok munkájában, javaslatokat tehetnek a KMOSz működésével kapcsolatban az Elnökségnek, részt vehetnek az éves Közgyűlésen és első kézből értesülhetnek a tevékenységünkről emailjeinkből, valamint rendszeres hírlevelünkből.

Az „Egyéni Támogatói Tagság” ingyenes, viszont nem bír szavazati joggal a KMOSz éves közgyűlésein.

Az Egyéni Támogatói Tagságnak ugyanakkor csak két feltétele van:

 • a jelentkező betöltötte 18. életévét
 • a jelentkező egyetért a KMOSZ célkitűzéseivel

Megj.: Jelentkezése benyújtásával vállalja, hogy teljesíti a fenti két feltételt. Adatait bizalmasan kezeljük és nem szolgáltatjuk ki harmadik félnek. Az Egyéni Támogatói Tagságra való jelentkezéseket a KMOSZ Elnöksége hagyja jóvá.

Vezetőség

A szervezet elnöksége 3 fő csoportba osztott 17 tagból állt:

Végrehajtó elnökségi tagok

Elnök Vaski Gábor (Burlington, ON) Pénzügyi tanácsadó, az Extra Hungariam kulturális alapítvány alapítója és elnöke, a Kanadai Magyar Kultúrközpont volt elnöke.
Alelnök Dr. Fogarasi István (Toronto, ON) Építészmérnök, a Kanadai Magyar Mérnök Egyesület volt elnöke.
Kultúráért felelős alelnök Bede-Fazekas Zsolt (Toronto, ON) A torontói Paraméter klub alapítója és vezetője, a Független Magyar Rádió szerkesztője és producere, a Pannónia könyvesbolt tulajodnosa, a Kanadai Magyar Kultúrközpont volt kulturális igazgatója, több, mint 600 kulturális program szervezője.
Ifjúságért felelős alelnök Huber Enikő (Windsor, ON) Informatikus vállalkozó, a windsori hétvégi Magyar Iskola szervezője, a windsori Magyar kultúrális közösség aktiv tagja.
Pályázatokért felelős alelnök Péterhegyi Margit (Toronto, ON) Fogászati asszisztens, az Extra Hungariam Alapitvány Igazgatóság tagja, aktiv részvevője a Magyar közösségnek.
Sajtó-kapcsolatokért felelős alelnök Nt. Dr. Pungur József (Edmonton, AB) Református és presbiteriánus lelkész, volt professzor Kenyában, az Albertai Egyetemen, valamint egyházi és közíró. Számos könyve és írása jelent meg. A Hungarian Reporter főszerkesztője.
Belső kommunikációért és közkapcsolatokért felelős alelnök Dancs Telch Rózsa (Toronto, ON) Szervátiusz Jenő-díjas írónő, a Kalejdoszkóp című angol-magyar kulturális folyóirat főszerkesztője.
Pénztáros Gábor Zsófia (Ottawa, ON) Nyugdíjazott igazgató egy kanadai elektronikai óriáscégnél, valamint az Ottawai Magyar Ház volt pénztárosa és alelnöke.

Területi alelnökök

Montréal és Québec Bódi Julianna (Montréal, QC) Gyógyszerész technikus, évtizedekig a montreáli magyar iskola tanáraként, jelenleg pedig a montréali Magyarok Nagyasszonya Katolikus Plébánia világi elnökeként működik.
Kelet-Ontario és Főváros Régió Dr. Lapohos Tibor (Ottawa, ON) Villamosmérnök, a Kolozsvári Magyar Diák Szövetség egyik alapító tagja és volt alelnöke. Sokáig tanított gyerekeknek magyar néptáncot Ottawában. Jelenleg az Ottawai Magyar Ház elnöke.
Toronto és körzete Szabó Katalin (Toronto, ON) Regisztrált optikus üzletvezető, a torontói Dr. Halász János Könyvtár elnöke, a torontói Kanadai Magyar Kulturális Központ volt elnöke és két évtizeden át vezetőségi tagja, a Kodály népi tánc együttes volt elnöke.
Dél-Nyugat Ontario
Alberta
British Columbia Ábrahám Tibor (Vancouver, QC) Építkezési vállalkozó, a Vancouveri Magyar Kulturális Társaság elnöke, a Diaszpóra Tanács kanadai elnöke.

Tiszteletbeli elnökségi tagok

Ifjúságot nevelő szervezeteket képviselő tiszteletbeli alelnök
Magyar Házakat képviselő tiszteletbeli alelnök Török Judit (Vancouver, BC) Kommunikátor, ügyvezető, a vancouveri Magyar Kultúrális Egyesület kultúrális programjainak szervezője.
Egyházakat képviselő tiszteletbeli alelnök Nt. Szigeti Miklós (Vancouver, BC) A vancouveri Első Magyar Református Egyház lelkipásztora.

Sajtóbizottság

Nt. Dr. Pungur József (Edmonton, AB) Református és presbiteriánus lelkész, volt professzor Kenyában, az Albertai Egyetemen, valamint egyházi és közíró. Számos könyve és írása jelent meg. A Hungarian Reporter főszerkesztője.
Imre József (Toronto, ON) Történész, államtudomány művelő és kutató Torontóban. Számtalan írása jelent meg a jelenkori magyar történelemről és a kárpátmedencei magyar kisebbségekről. A munkája alapján, 2OO7- ben kiérdemelte az 1956-os Magyar Szabadságharcosok Szövetségének Lovagrend Keresztjét. Továbbra is buzgón tevékenykedik a torontói magyar közösségben.
Dr. Kovács Gyula (Ottawa, ON) Pályafutását Torontóban kezdte mint francia egyetemi tanár, majd Ottawában folytatta mind a két egyetemen, mielőtt bekerült a Külügybe ahol a külkereskedelmi hírlapnak volt a főszerkeztője. Kutatásait és tanulmányait Párizsban (Sorbonne) és Torontóban végezte, számtalan hivatalos és baráti műfordítást végzett. A magyar közösségben mindig kiveszi a részét: tüntetés szervezésben, a Tulipán Tánccsoport alapító tagjaként, egyházi tevékenységekben, sajtó cikkekben. Örökös tagja a torontói Magyar Háznak, tagja a Magyarország Barátai Alapitványnak.

Lejárt szabályzatok