Magyar virtuális színház a diaszpórában

Örömteli hírünk van!

Az Alapítvány a Magyar Színházakért szervezet új programot indított el, amelynek célja a magyar színházi kultúra legkiválóbb alkotásainak megőrzése és terjesztése. A kezdeményezés megteremtette annak lehetőségét, hogy nagyszerű színházi élményben legyen része annak a színházszerető közönségnek is, amely számára nehéz eljutni a legjobb magyar színházakba.

színházi maszkAz Alapítvány a Magyar Színházakért 2017 elején kezdte meg működését, és folyamatosan rögzíti a budapesti és a vidéki városok színházainak legszebb előadásait. A felvételre kerülő darabokat a kuratóriumot alkotó színházigazgatók és neves színészek választják ki. A felvételek HD minőségben, több hónapos előkészítés mellett, jogtisztán (azaz a szükséges szerződések, jogdíj-megállapodások megkötésével) készülnek. A felvételeket olyan neves és elismert rendezők rögzítik, mint például Márton István vagy Zilahy Tamás.

A washingtoni magyar nagykövetség megvásárolta több színdarab felvételének forgalmazási jogát, amely lehetőséget ad arra, hogy az Amerikában és Kanadában élő külhoni magyaroknak is színházi élményben lehessen részük. Erre a közelről sem mindennapi eseménysorozatra mostantól bármikor sor kerülhet.

Jelenleg öt színházi előadás angol nyelvű feliratozással ellátott nagyfelbontású audiovizuális felvételei állnak a magyar házak rendelkezésére. Reméljük, a házak vezetőségei felveszik a kapcsolatot a követségekel illetve konzulátusokkal, megszervezik a vetítéseket, a kulturális műsoraik szerves részévé teszik, a közösségek pedig kihasználják az alkalmat, és közösen élvezik és legalább virtuálisan látogatnak el a Pest Színházba. Szeretnénk hangsúlyozni, hogy több felvétel angol nyevű felirattal is el van látva és a magyarul nem tudók számára is érthetőek, élvezhetőek.

Tiszta szívből eredő hálánkat és köszönetünket szeretnénk kifejezni az alapítványnak, létrehozóinak, valamint a washingtoni és az ottawai magyar nagykövetségnek amiért ezt a lélekemelő és nyelvőrködő lehetőséget létrehozták és a megvalósítás útjára bocsátották. Erre nagy szükségünk van, mindig is vágytunk rá, hiszen jóformán minden dolgozó ember csak nyáron látogathat haza, amikor a színházi élet szünetel. Ez a virtuális színház egy tökéletes kiegészítője a kanadai magyar házak azon erőfeszítésének, hogy élő színházi darabokat mutassanak be színpadjaikon.

„Ha bémegyünk egy fővárosba, s látni akarjuk a nemzetet, színházát keressük fel. … Színészet által terjed a nyelv. Nyelvében él a nemzet. Legyen nálunk is országosan ápolt színház, s nem fogják Erdélyt kerülni színész gyermekei.”

Kőváry László, Székelyhonról (1842)

Ugyanezt modhatjuk mi is, mindenhol a Nagy Vizek túlsó oldalán. Mégegyszer, köszönjük!

A magyar kormány nyilvánosságra hozta a Kanadai diaszpórának nyújtott anyagi támogatásokat

2010-ben a Magyar Kormány célul tűzte ki az anyaország és a diaszpóra közötti kapcsolatok ki- illetve újjáépítését, valamint a diaszpórában élők identitásának erősítését. 2011-től működik a világon szétszórtságban élő magyarság szervezeteinek közös fóruma, a Magyar Diaszpóra Tanács. A szervezetek köre folyamatosan bővül: 2016-ban már 75 tagszervezet vett részt a Tanács ülésén. A Tanács 2016. november 30-i ülésén fogadta el a Magyar diaszpórapolitika – Stratégiai irányok című dokumentumot, amely tartalmazza a diaszpóraközösségek megerősítése érdekében meghatározott fejlesztési irányokat.

A diaszpóra támogatásának technikai lebonyolítója a Nemzetpolitikai Államtitkárság háttérintézménye, a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt., amely a kormányzat által előírt, a Miniszterelnökség Nemzetpolitikai Államtitkársága által meghatározott nemzetpolitikai irányelvek alapján végzi tevékenységét. Kiemelt szempont az érintett közösség tagjainak bevonása, az átláthatóság biztosítása.

A pályázatok lebonyolítása, értékelése, és a pályázatban foglaltak megvalósításának ellenőrzése szigorú és átlátható rendszerben, a BGA Zrt.-re vonatkozó hatályos jogszabályokban és szabályzatokban meghatározott módon történik. A pályázati ellenőrzési elvek összhangban vannak a nemzetközi irányelvekkel. A kifizetések ellenőrzésekor a jogszabályi keretek között minden esetben saját eljárásrend keretében részletesen megvizsgálásra kerül a támogatási szerződésben foglalt célokmegvalósítása. Minden teljesítést dokumentumokkal kell igazolni, melyek megfelelősége szintén ellenőrzésre kerül. Aszerződésszerű teljesítés alátámasztását igazoló bizonylatok alakisága, tartalma, mellékletei egyaránt szigorúan meghatározottak, a szabályzatokban részletezett módon, az előírásokat a Támogatottak a szerződéssel együtt megismerik. A dokumentum alapú ellenőrzés mellett kiemelt jelentőségű a pályázati rendszer szúrópróbaszerű, dokumentum alapú utóellenőrzése, valamint azok helyszíni ellenőrzésének intenzív gyakorlata.

Az alábbi táblázatban összegezzük az elmúlt négy évben a kanadai magyarság számára biztosított támogatásokat:

A kanadai diaszpóra számára nyújtott, lezárt támogatások (2013–2017)

Támogatott Támogatási cél Támogatási összeg (Ft) Támogatás éve Támogatás státusza
Kaleidoszkóp Hagyományőrző Klub / Toronto A Kaleidoszkóp angol-magyar nyelvű irodalmi folyóírat támogatása, programok szervezése 2 000 000 2013 megvalósult, lezárva
Rákóczi Alapítvány/Toronto Nyári tábor 2 000 000 2013 megvalósult, lezárva
Kanadai Magyar Kulturális Tanács A Tanács működési költségeinek és a hétvégi magyar iskolákat érintő tevékenységének támogatása 1 700 000 2013 megvalósult, lezárva
Magyarokért Kanadában Egyesület Könyvkiadás 4 000 000 2013 megvalósult, lezárva
Magyarokért Kanadában Egyesület (Windsori Magyar Kultúrközpont- Mindszenty Hall) Könyvkiadás 705 000 2013 megvalósult, lezárva
Rákóczi Alapítvány (Toronto) Magyarságismereti Mozgótábor- Diákok Határok Nélkül Program támogatása 4 000 000 2014 megvalósult, lezárva
Kaleidoszkóp-Hagyományőrző Klub/Toronto Angol-magyar nyelvű irodalmi folyóirat, programok támogatása 2 000 000 2014 megvalósult, lezárva
Magyarokért Kanadában Egyesület A Kanadai Nemzetközi Kiállításon bemutatandó kulturális rendezvény megszervezésének támogatása 3 000 000 2014 megvalósult, lezárva
Edmontoni Magyar Kultúrkör Chrobák Ádám a Wirth Intézetben végzett kutató munkájának támogatása. 6 017 088 2015 megvalósult, lezárva
Kaleidoszkóp Hagyományőrző Klub A Kaleidoszkóp c.folyóirat és a Bobó Bóbitája c. gyermeklap megjelentetése és a klub működésének támogatása 2 000 000 2015 megvalósult, lezárva
Kanadai Magyar Kulturális Tanács Működési költség, programok támogatása 1 700 000 2015 megvalósult, lezárva
Kanadai Magyar Kulturális Tanács kulturális és 1956-os rendezvénysorozat támogatása 2 000 000 2015 megvalósult, lezárva
Kanadai Magyar Kultúrközpont A torontói Magyar Ház építése befejezésének támogatása 128 600 000 2015 megvalósult, lezárva
Montreali Magyar Iskola Magyarországi tábor részköltségének támogatása. 700 000 2015 megvalósult, lezárva
Edmontoni Magyar Kultúrkör Chrobák Ádám a Wirth Intézetben végzett kutató munkájának támogatása. 2 704 000 2016 megvalósult, lezárva
Kanadai Magyar Kulturális Tanács A szervezet programjainak támogatása 1 560 000 2016 megvalósult, lezárva
Kanadai Magyar Kulturális Tanács A szervezet kulturális programjainak támogatása 7 000 000 2016 megvalósult, lezárva
Kanadai Magyar Kulturális Tanács Kanadai Magyar TV működésének és eszközbeszerzésének támogatása 3 000 000 2016 megvalósult, lezárva
Kanadai Magyar Kulturális Tanács KCSP ösztöndíjasok vízumköltségének támogatása 700 000 2016 megvalósult, lezárva
Kanadai Magyar Kulturális Tanács 1956-os forradalom 60. évforduló program támogatása 6 000 000 2016 megvalósult, lezárva
Montreali Magyar Iskola Kísérleti óvoda program támogatása 1 500 000 2016 megvalósult, lezárva
Kanadai Magyar Kulturális Tanács A szervezet „1956-os forradalom 60. évforduló” program költségének kiegészítő támogatása 3 000 000 2017 megvalósult, lezárva
Kaleidoszkóp Hagyományőrző Klub A Kalejdoszkóp – Kaleidoscope c. folyóirat, a Bobó Bóbitája c. gyermeklap megjelentetésének támogatása 2 000 000 2016 elszámolás folyamatban
Kanadai Magyar Kulturális Tanács Vancouveri Magyar Iskolák működésének és eszközbeszerzésének támogatása 5 000 000 2016 elszámolás folyamatban
Torontói Első Magyar Baptista Gyülekezet Diaszpóra ingatlanberuházási támogatás 52 000 000 2016 megvalósítás folyamatban
Carleton Egyetem Az ottawai Carleton Egyetem magyar nyelvi képzésének támogatása 1 500 000 2017 megvalósítás folyamatban
Edmontoni Magyar Kultúrkör Elődeink után – Csárdás gyermekek a Lurkó táborban 500 000 2017 megvalósítás folyamatban
Első Magyar Református Egyház – Toronto A Reformáció 500 éves évfordulójának észak-amerikai megünneplésének támogatása 2 000 000 2017 megvalósítás folyamatban
Kaleidoszkóp Hagyományőrző Klub Lapkiadás és kulturális programok támogatása 2 000 000 2017 megvalósítás folyamatban
Kanadai Magyar Kulturális Tanács Pontozó táncverseny megrendezésének támogatása 1 000 000 2017 megvalósítás folyamatban
Kanadai Magyar Kulturális Tanács Kulturális programok támogatása 1 000 000 2017 megvalósítás folyamatban
Kanadai Magyar Kulturális Tanács A KMKT és tagszervezetei működésének és programjainak támogatása 14 000 000 2017 megvalósítás folyamatban
Kanadai Magyar Kulturális Tanács KCSP-ösztöndíjasok részére munkavállalási engedélyek kifizetésének támogatása 809 330 2017 elszámolás folyamatban
Kanadai Magyar Kulturális Tanács Vancouveri Magyar Napok program támogatása 10 000 000 2017 megvalósítás folyamatban
Vancouveri Forrás Magyar Néptáncegyüttes A XXXIV. Nyugat-Kanadai Magyar Néptánc fesztivál megrendezésének támogatása 4 000 000 2017 megvalósítás folyamatban

Forrás:https://ottawa.mfa.gov.hu/news/a-kanadai-diaszporanak-nyujtott-tamogatasokrol

Üdvözlet Budapestről

A Petőfi Sándor Program és a Kőrösi Csoma Sándor Program 2016-2017-es évada május végén zárul. A szolgálatot teljesített ösztöndíjasok hazatérnek, ám hamarosan új ösztöndíjasok utaznak a diaszpórába és a szórványba, hogy erősítsék az ott élő magyarság identitását, segítsék közösségeiket. A két program teljes csapata addig is üdvözletét küldi ezzel a videóval…

50 éves a Bokréta együttes

Ötvenedik évfordulóját ünnepli a montreáli Gyöngyösbokréta együttes. A csoport nagyszabású előadást tervez június 3-án a McGill Egyetem Moyse Hall színháztermében, ahol nem csak az együttes három korcsoportja lep színpadra, hanem régi táncosok is visszatérnek az elmúlt évtizedek egy-két sikerszámát feleleveníteni. Dreisziger Kálmánnal beszélgettem, aki 18 éven át vezette az együttest, és akinek munkáját most fia és menye, Dénes es Gissella viszik tovább.

Dorka – Hogyan tükrözi ez az előadás a Bokréta 50 éves munkáját?

Kálmán – Az együttes inspirációját Kodály Zoltán híres idézete fejezi ki legjobban: „Kultúrát nem lehet örökölni. Az elődök kultúrája egy-kettőre elpárolog, ha minden nemzedék újra meg újra meg nem szerzi magának.” Nos, ezt a visszaszerzési munkát a Bokréta már félévszázada kitűnően folytatja. Az előadáson például hatévestől hatvanévesig négy nemzedéket fogunk látni.

– Négy nemzedék az négy csoportot jelent?

– Nem ilyen egyszerű, de körülbelül így van. Tulajdonképpen öt csoportot lát majd a közönségünk. A gyerekeinket, az ificsoportunkat, a felnőtteket es a visszatérő régi táncosokat, akik a Gyöngyösbokréta két különböző korszakából hoznak vissza egy-egy műsorszámot.

– Ki mit táncol?

– Csodálatos gyerekcsoportunk van. A szülők javarészt erdélyiek, így talán nem véletlen, hogy a gyerekek felcsíki játékokat és táncokat fognak bemutatni.

Ificsoportunk viszonylag új, csak két éve létezik. Így is párját ritkítja. Részben azért, mert egyáltalán létezik – tudniillik a 12 vagy 13 kanadai magyar tánccsoport közül alig három-négynek van ificsoportja. A hagyomány átadása általában a tizenéveseknél szakad meg. De azért is egyedi a csoportunk, mert több a fiú mint a lány. Az ifik a szegedkörnyéki falvak es tanyavilág régies táncát, az oláhost mutatják be.

Felnőtt táncosainkról joggal mondhatjuk, hogy ők Észak-Amerika legszínvonalasabb csoportja. A felnőttek repertoárja fogja képezni az előadás oroszlánrészét. Tánckincsük ezúttal eléggé Erdély-centrikus. Mezőségi, székely es kalotaszegi táncokat visznek színpadra, valamint a szászcsávási cigányok virtuóz táncát. De lesz magyarországi hagyomány is – ugrós, kanásztánc, üveges es csárdás a Mezőföldről.

Régi táncosaink pedig szeretettel kapcsolódnak a műsorhoz. A közönség idősebb része biztos ismerős dallamokat fog hallani es arcokat látni a Háromugrósban. Az estét a Bokréta örökzöld sikerszáma, a Szatmári Táncok fogja zárni – méghozzá egy meglepetéssel bővítve.

– És ezzel vége az eseménynek?

– De nem ám! Tudjuk, hogy egy ilyen évfordulós előadás után a közönségből sokaknak viszket a talpa, mások beszélgetni, nosztalgiázni szeretnének. Annál is inkább mert a Gyöngyösbokréta eredeti alapító tagjai közül néhányan Torontóból, mások meg Floridából is ideutaznak az előadásra. Tehát úgy gondoltuk, hogy a műsor után táncházat rendezünk a Hungaria Social Clubban, ami csak kb. 15 perc séta a színháztól. A táncház belépője benne foglaltatik a színházi jegyárban.

– Ha mar jegyekről van szó…

– Igen, jegyek már vásárolhatók a Bokréta tagjaitól, vagy az interneten. Felnőtt jegyek 25 dollár, gyerek jegyek 20 dollár árban kaphatók. Felvilágosítás, útirány, időpont, stb. a Facebook-on, Bokreta50 címszó alatt található.

– Köszönöm szépen, a Gyöngyösbokrétának pedig legalább még egyszer 50 évnyi eredményes munkát kívánok!

Takácsy Dorka Kornélia, KCSP, Montreál

Tavaszi bál a Csillagösvény rendezésében

Hagyományos Tavaszi Bál a montreáli Csillagösvény rendezésében.

A közel féléves zord és fogcsikorgatóan hideg tél után mindenki tűkön ülve epekedik a tavasz beköszönte után – nem csoda, hogy hagyományosan a Tavaszi Bál a montreáli református templom egyik legjobban várt, legrangosabb eseménye.

Idén sem volt ez másként: az estélyt nagy sürgés-forgás előzte meg, a Csillagösvény Egyesület önkéntesei időt és fáradságot nem sajnálva állították össze a menüsort és díszítették fel a templom közösségi termét.

A 18 órai kapunyitást követően gyorsan megtelt a terem. A vendégek elé az asztalra először előételként hortobágyi húsos palacsinta került.

Ezt követően Dreisziger Kálmán, a Bokréta Együttes korábbi -de most is rendkívül aktívan segítő- vezetője lépett a mikrofonhoz, hogy felkonferálja a gyerekcsoport felcsíki táncokból álló műsorát, egyúttal dióhéjban bemutassa az együttes történetét, megalakulásának 50. évfordulója alkalmából.

Bevonultak a székely ruhába bújt táncosok: a legkisebb művésznő 5 éves (a legidősebb korát pedig le sem merem írni mivel a női fronton kialakult hiány miatt egy cserejátékosnak be kellett ugrania – én voltam az). A gyerekek igazán ügyesen járták a táncokat, pedig a játékos ám mégis összetett, emiatt komoly figyelmet igénylő koreográfia kifejezetten hosszú, 10 perces. Közben végig csengő hangon énekeltek.

A közönség szívébe belopta magát a lelkes kis csapat és színvonalas, szívet melengető produkció, vastapssal köszönték meg a táncosok és Nyitrai Attila együttesvezető munkáját.

A vacsora oldott és emelkedett hangulatban folytatódott, aranyló húsleves, ínycsiklandó sült húsok, krumpli és lila káposzta, majd desszertként sütemény került a tavaszi díszekben pompázó asztalokra.

A lakoma végeztével lágyultak a fények, és a hangulatért felelős DJ Zoli kiteljesíthette művészetét. A táncparkett megtelt táncoslábú, jókedvű bálozókkal, akik hajnali kettőig vígan ropták a különféle stílusú zenékre.

Azóta Montreálban már hivatalosan is tavasz van.

Az előadás képei megtekinthetőek itt.
Takácsy Dorka Kornélia, KCSP, Montreál

Március 15-i ünnepség Montreálban

A hagyományokhoz híven ismét az Első Magyar Református Egyház adott otthont a montreáli magyar közösség március 15-i ünnepségének.

március 15 Monteál A rendezvényt rendkívül összetett és hosszas felkészülés előzte meg, hiszen minden magyar ifjúsági egyesület műsorral képviseltette magát. A cserkészek ünnepélyes bevonulását a szózat közös eléneklése követte, majd nagytiszteletű György L. Attila lelkipásztor nyitotta meg az alkalmat, aki a „nem csak kenyérrel él az ember” közmondássá vált bibliai igevers üzenetét bízta az egybegyűltekre, gondolva itt az együttes emlékezések, a megbecsülés és hála fontosságára.

Ezután a cserkészek léptek műsorukkal a színpadra: Kossuth- nótákat énekeltek és Petőfi Sándor Föltámadott a tenger című versét szavalták el.

Meghívott szónokunk az ottawai magyar nagykövetség első beosztottja, Sinka László volt, aki beszédében a magyar szabadság és függetlenség fontosságát hangsúlyozta ki.

A Csillagösvény Egyesület vasárnapi iskolás gyermekei versekkel álltak a színpadra szavalni, akik a szabadságharcról szóló költeményeket csengő hangon és magabiztosan adták elő.

Ezt követően Sebestyén Alajos beszélt Reményik Sándor életéről és munkásságáról, majd elszavalta Jó volna már… című versét.

Ismét gyermekek következtek a megemlékezésben: a Montreáli Magyar Iskola diákjai. Először az óvodások énekeltek és verseltek huszárcsákóban és díszmagyarban, majd az idősebbek mondtak verset és színesítették modern dalokkal a színvonalas műsort.

Az utolsó fellépő ifjúsági csoport a Bokréta táncegyüttes gyermekei voltak, akik mezőföldi botos és üveges táncot adtak elő.

Az ünnepséget Licskó Szabolcs atya záróbeszéde zárta: a forradalmárok és a színpadon ügyesen helytálló gyermekek bátorságát méltatta,majd a palóc himnusz sorait is felidézte. A magyar, székely és kanadai himnusz eléneklése után a cserkészek ünnepélyes kivonulása zárta a forradalom és forradalmárok nagyságához méltó megemlékezést és ünnepséget.

A műsorban szereplő gyerekek a Csillagösvény Egyesület és a Hungaria Social Club jóvoltából előadás előtt ebédet is kaptak. Köszönjük minden szereplőnek és vendégnek,hogy együtt ünnepelhettünk!

Az előadás képei megtekinthetőek itt.
Takácsy Dorka Kornélia, KCSP, Montreál

A Körösi Csoma Sándor program ösztöndijasai 2016-2017

Czibolya Kálmánnak hívnak, Makón születtem, s itt élek születésem óta, szakterületeim: programszervezés, média, vizuális oktatás, nyelvtanítás.

Elsődleges tevékenységi területem a wellandi magyar ház, ahol kilenc hónapos kint létem alatt szeretnék minél több tevékenységi területen is mérhető, kézzel fogható, dokumentálható eredményt felmutatni.

Televíziós szakemberként, (Duna Televízió, Magyar Televízió, Makó Városi Televízió) a Kanadai Magyar Televízióval (Niagara, Torontó) is szorosan együttműködöm majd ittlétem során.

Ez az ösztöndíj nagyszerű és különleges lehetőséget kínál arra, hogy eddig felhalmozott tapasztalataimat kamatoztathassam, a kanadai magyar diaszpóra szolgálatában.

Czibolya Kálmán
Mészáros Attila a nevem, Nyíregyházán élő és dolgozó néptánc pedagógus, etnográfus-muzeológus, PhD hallgató a Debreceni Egyetem Bölcsészettudományi Karának Néprajz Tanszékén.

A tánccal gyerekkorom óta foglalkozom, hamar megfogott a magyar népi kultúra, a zene, a tánc és a viseletek sokasága és gyönyörűsége.

Kanadában a fogadó szervezetem az Edmontoni Magyar Kultúrkör, legfőbb dolgom a programszervezés, tánc és egyéb oktatás, főként a néprajz tanítása a Magyar Iskolában.

Hamar belecsöppentem az edmontoni életbe, így be is indultak a programok, feladatok. Volt már vacsoraestünk koncerttel egybekötve, magyar iskola, gyerek és felnőtt tánc próbák, valamint gőzerővel készülünk a 38. Nyugat-Kanadai Néptánc Fesztiválra, amit Calgary-ban rendeznek idén.

Mészáros Attila
Ábrahám Dolli Csilla Immár tizenhárom éve újságíróként dolgozom, pályafutásom során éveket töltöttem számos országos napi- és hetilap szerkesztőségében. 2013-tól tagja vagyok a Magyar Újságírók Országos Szövetségének. Szerteágazóan végzek karitatív tevékenységeket. Rengeteg gyerektáborban vettem részt segítőként, önkéntes cikkíróként folyamatosan segítem különböző jótékonysági szervezetek munkáját. Óraadó tanárként éveken keresztül újságírást és médiaismereteket tanítottam egy iskolában. Rendezvényszervezőként is jelentős tapasztalatot szereztem, nagy létszámú ünnepséget, előadóestek szerveztem és koordináltam az eseményekről szóló médiamegjelenéseket. Munkámra igényes, maximalista, céltudatos embernek tartom magam. Fogadószervezetem a Vancouveri Magyar Kultúrkör, ahol ösztöndíjasként egy internetes újság szerkesztése és üzemeltetése a feladatom. Létrehoztam a www.kanadaimagyardiaszpora.com című közösségépítő portált és naponta, átfogóan számolok be a kanadai magyarság életéről, eredményeiről. Ábrahám Csilla
Bánfalvi Laura vagyok, újságíró, sajtós, és PR szakember. Korábban számos televíziós műsort, online és print újságot szerkesztettem, és a Nemzeti Színház kommunikációjával foglalkoztam. A Kőrösi Csoma Sándor program keretein belül 20 éves szakmai tapasztalataimal segítem majd a kanadai magyar közösséget. Torontóban Balla Sándor mentoráltjaként a Magyar Élet magazinnak írok, programokat szervezek a KMKT berkein belül, és a magyar borok népszerűsítésében veszek részt. Bánfalvi Laura
Simándi László vagyok, 28 éves, Debrecenben születtem, nőttem fel és éltem ezidáig. Iskoláimat is itt jártam, az egyetemen néprajzkutató és muzeológus végzettséget szereztem, de már ekkor összefonódott hivatásom a hétköznapi életemmel. Lelkes kutatója és tevékeny éltetője vagyok a magyar történelmi és népi hagyományoknak, otthonosan mozgok a néptánc és népzene világában, muzelógusi és múzeumpedagógusi munkám mellett vőfélyként és gólyalábas vándorkomédiásként is kerestem már a kenyerem. Nemrég érkeztem Torontóba, ahol az Árpád-házi Szent Erzsébet Magyar Iskola tanulóit igyekszem majd élményszerűen bevezetni a magyar hagyományok és népszokások csodálatos világába, emellett az Árpád-házi Szent Erzsébet Római Katolikus Plébánia rendezvényein fogok segédkezni. Simándi Laszló
Takácsy Dorka Kornélia Főként gyerekeket tanítok a magyar nyelv és kultúra szépségeire Montreálban a Magyar Iskolában és a Csillagösvény Egyesületben. Ezen kívül besegítek a Gyöngyösbokréta néptáncegyüttes munkájába, valamint cikkeket írok és a rendezvények szervezésében,lebonyolításában is tevékenyen közreműködöm.

A Mikes Program keretében a Magyar Otthon könyvtárában is dolgozom. Korábban a non-formális oktatásban szereztem tapasztalatokat, illetve magyart tanítottam külföldieknek. Rengeteg különböző kulturális programot tervezünk az elkövetkező időszakban is!

Takácsy Dorka Kornélia
Bartha Zsófia vagyok, a Kőrösi Csoma Sándor Program ösztöndíj keretén belül érkeztem a Torontói Magyar Házhoz és a Kodály Táncegyütteshez. Az elkövetkezendő kilenc hónapban, legjobb tudásom szerint igyekszem a két fogadószervezetem munkáját segíteni, mindennapjaikat színesíteni.

Az elmúlt napokban már volt alkalmam betekintést nyerni a közösség életébe, úgy gondolom, hogy egy nagyon pezsgő itteni életbe csöppentem, aminek kiváló mozaikdarabja lehetek.

Bartha Zsófia
Éles Gergő Péter vagyok, Debrecenből érkeztem Vancouver városába, ahova a magyar kultúra, a hagyományok, kézművesség, a közösség és rendezvényszervezői területeken szerzett tapasztalataim alapján választottak ki. Az első hónap egyeztetései alapján körvonalazódtak a feladataim, amik nagyjából egyeznek a kompetenciáimmal, így várhatóan hatékony és élvezetes hónapok elé nézek. A magyar iskolák munkájába fogok besegíteni a magyar órákon, fazekas szakkör létrehozásán is fáradozunk, és a cserkészeknél is számítanak majd rám. A Vancouveri Magyar Színház novemberben bemutatásra kerülő darabjában kaptam egy kis szerepet, ami külön színfolt, de emellett a rendezvények szervezésében és lebonyolításában van feladatom, a helyi lap szerkesztésében segítek, ha arra van szükség. Fontos az itteniek magyarságának megtartásában nagy szerepet vállaló egyházakkal a szoros munkakapcsolat, ami már a legelső pillanatokban ígéretesen alakult és folytatódik a továbbiakban is. Emellett tervezek időközönként előadásokat tartani, mint például a nosztalgia klubban teszem majd ezt, melynek a témája valamilyen történelmi, vagy néprajzi kötődésű. A tapasztalat azt bizonyítja, hogy számtalan egyéb kategóriába sorolható kihívás kerül elém, ezeknek is igyekszem eleget tenni. Éles Gerő
Tóthfalusy Zsuzsanna vagyok. A Rákóczi Alapítványnál segédkezem Torontóban a Kőrösi Csoma Sándor program keretén belül. Jelenleg az ösztöndíjak kiválasztásában segítek, a jövőben többek között étkeztetési programban és az évenként megrendezett Rákóczi magyarságismereti mozgótábor lebonyolításában is részt fogok venni. Tóthfalusy Zsuzsanna
Fodor Kinga – Ösztöndíjas időszakom első felét Kanada legdélebbi városában, Windsorban töltöttem. Fogadószervezetem a Mindszenty-Hall volt, ahol igyekeztem a tőlem telhető legtöbb területen segítséget nyújtani. Ebbe bele tartozott a rendezvények lebonyolításában nyújtott segítség, a honlap és hírlevél szerkesztés, illetve az intézmény Facebook oldalának létrehozása is. A programszervezés mellett a magyar ház elnökének kérésére kidolgoztam egy előadássorozatot, amely Magyarországot hivatott bemutatni, kanadai érdeklődők számára. Az előadás 2017 áprilisától a University of Windsor szervezésében lesz látogatható, az előadás anyagából pedig később egy könyvet szeretnénk megjelentetni Veres Zoltánnal. A kutatás mellett a helyi magyar iskolában oktattam a 4-6 éves korosztályt, beindítottam és szerveztem a Mikes Kelem Program gyűjtéseit, valamint segédkeztem a helyi magyar ajkú református és katolikus gyülekezet rendezvényeinek lebonyolításában is. Január óta Kitchenerben folytatom a Windsorban a megkezdett munkát. Itt elsősorban a Kitcheneri és a Guelph-i Magyar Iskolák munkáját segítem, de igyekszem a Cambridge-i Kossuth Hall rendezvényeibe is bekapcsolódni. Fodor Kinga
Lehoczki Sára Hamilton és Torontó ösztöndíjasa vagyok megosztva, Torontóban elsősorban Dancs Rózsa mellett a Kalejdoszkóp kétnyelvű kanadai magyar lap szerkesztésében segítkezem és Rózsa Add tovább a lángot című könyvéhez készítek interjúkat. Hamiltonban az Arany János Magyar Iskolában tanítok és a 27. számú Kaszap István és az 59. számú Erzsébet Királyné cserkészcsapat heti gyűlésein veszek részt, mint őrsvezető, vagy segédtiszt. Az Extra Hungariam Alapítvány rendezvényeinek lebonyolításában is segédkezem GTA szerte. Élvezem a közös munkát a diaszpóra magyarsággal és remélem júniusig még sokat segíthetek nekik. Lehoczki Sára
Jancsó Antónia vagyok és Kanadában, Kelownán tevénykedek. A különböző rendezvények szervezése és az események előtti készülődésbe való besegítés mellett nagy figyelmet fordítok a gyerekekre. Báb előadásokat készítünk a magyar iskola tanulóival, és különböző előadásokat, fellépéseket az ünnepekre. Mivel az iskolán belül hegedű oktatás is folyik, a verses-zenés előadások összeállítása könnyebben megvalósítható. E mellett a könyvtárat digitalizálom, hogy könnyebben elérhetővé tegyem a közösség tagjai számára. Egy nagyobb projektünk is van, az iskola helységének gyermekbaráttá alakítása, amelyhez a munkálatok már elkezdődtek, a falra egy népmese karaktereit rajzoltam fel és most a gyerekekkel közösen öltöztetjük színekbe a királylányt és az aranyszőrű bárányt. Jacsó Antónia
Kalina Veronika -Tóalmásról, egy Pest megyei faluból, érkeztem Calgaryba, a „messzi északra” – ahogy otthon emlegették – s már így fél év elteltével szívesen állítom, hogy egyáltalán nem érzem magam távol Magyarországtól, s mindezt befogadó közösségemnek köszönhetem. Óvodás koromban kezdtem néptáncolni, s ettől a szokásomtól a mai napig nem tudtam megválni, sőt, érdeklődésem olyannyira a népi kultúra irányába terelődött, hogy egyetemre az ELTE néprajz szakára jelentkeztem, jelenleg is itt vagyok PhD hallgató. Fontosnak tartom, hogy a néprajzra ne csak mint ósdi, vagy hitelét vesztett tudományra tekintsünk, hanem mint a társadalom szempontjából hasznos információk hordozójára, melyekre itteni tevékenységeim során is igyekszem felhívni a figyelmet. Így például Rendhagyó Néprajz Órákat is tartok a Calgary-i Magyar Kultúregyesületben, melynek témája mindig az aktuális népszokások köré szerveződik. Nagy örömet jelent számomra, hogy csatlakozhattam többek között a Kultúregyesület, a Bartók és Vadrózsa Táncegyüttesek, a Bethlen Gábor Magyar Nyelviskola és Óvoda, a Kálvin Magyar Református Egyház, valamint a helyi cserkészcsapatok munkájához. Úgy érzem tudásomat a számukra megfelelő módokon tudom hasznosítani, akkor is ha éppen táncházat vagy kézműves foglalkozást tartok, oktatok, könyvtárat rendezek, vagy a különböző programok lebonyolításában segédkezem, s mindemellett magam is rengeteget tanulhatok. Kalina Veronika
Pap Johanna A Kőrösi-Csoma Sándor Ösztöndíj program előtt Magyarországon logopédus-gyógypedagógusként és néptánc oktatóként tevékenykedtem. Victoriában a Magyar Iskola foglalkozásait vezetem, a diaszpórában élő gyerekeknek heti egyszer tartok foglalkozásokat, melyeken a magyar hagyományokkal, nyelvvel ismertetem meg a kicsiket és nagyokat. Az órák mozgásos gyerekjátékokból, népi mondókákból, énekekből, kézműves feladatokból és olykor az évkörhöz, jeles napokhoz illeszkedő magyar ételek elkészítéséből áll össze. A délután utolsó részében néptánc foglalkozáson vehetnek részt a gyerekek.

Emellett a Búzavirág Táncegyüttesnek tanítok dévaványai táncokat, év végére egy koreográfiával is készülünk, melyet az évente megrendezésre kerülő vacsorájukon mutathatnak be.

A Magyar Ház programjait is segítem, a felnőttek számára film- és irodalmi délutánokat szervezek, vezetek. A megszokott alkalmak létrejöttében, az estek lebonyolításában asszisztálok.

Papp Johanna

Bokréta – hagyományos téli tábor

2017. február 17-19 között újra Montreál közelébe, az Île-Perrot- ra helyeződött át Észak-Amerika magyar néptáncos világának középpontja – megrendezésre került ugyanis a Bokréta Együttes Hagyományos Téli Tábora. Több mint 100 táncos gyűlt össze egész Észak-Amerikából együtt táncolni, szászcsávási táncokat tanulni. és nem utolsó sorban együttmulatni.

Borkéta tábor

A Bokréta Együttes idén ünnepelte fennállásának 50. évfordulóját. A montreáli székhelyű együttest jelenleg a magyar táncosok mellett nagyrészt quebec-i francia tagság alkotja, így külön elismerésre méltó, milyen tökéletes magyarsággal éneklik a népdalokat.

Rendkívül magas színvonalon dolgoznak, amit a rendszeres próbákon és fellépéseken kívül időről időre Magyarországon és Erdélyben tett látogatásokkal tesznek teljessé, hogy ottani fesztiválokon vegyenek részt és helyben is tanuljanak.

A tábort most is két magyarországi tanár, Lőrincz Hortenzia és Hahn-Kakas István vezette, rajtuk kívül népes művészgárda érkezett Szászcsávásból: három zenész a csávási falusi cigányzenekarból Fazakas Leventével kiegészülve, és hozzájuk csatlakozott Montreálból Garda Levente, Krasznai Attila és Sergiu Popa.

A táborlakók többsége már 17-én délután megérkezett, és birtokba vette a szállást. Az esti táncház hajnalig tartott. Másnap elkezdődtek a nappali workshopok, ahol a résztvevőkszászcsávási magyar táncokat tanultak. Este pedig elérkezett a hétvége tetőpontja: a Csávási Bál. Bemelegítésként 19 órától a gyermektáncház nyitotta meg kapuit, majd a bálozók is megérkeztek. A zenészek a Küküllőmente kulturális sokszínűségét bemutató koncertje nyitotta meg az estét: lenyűgöző csokrot állítottak össze ottani magyar, román és cigány dalokból. Ezután a Bokréta Együttes bemutatójára került sor, csodaszép kalocsai koreográfiát mutattak be a publikumnak. A szédületes előadást a közönség vastapssal jutalmazta, majd néhány perccel később már szinte mindenki lelkesen ropta a táncházban. Ez közös tánctanítással kezdődött, a csávási magyar táncok alapjaival, majd vezetett táncokat jártunk, amikbe a teljesen kezdők is könnyedén becsatlakozhattak. Farsangi időszak lévén a vállalkozó kedvű táncosok különböző kosztümöket is öltöttek, amelyeket a zsűri jelmezverseny keretében bírált el. A tanulást szabad tánc és mulatozás követte, „kivilágos virradtig”. A Csávási Bál közel 200 résztvevővel, abszolút teltházzal, fergeteges hangulatban zajlott le, az esemény fényét jelenlétével emelte dr. Ódor Bálint, Magyarország kanadai nagykövete és Deák-Stifner Dorottya kulturális attasé.

A tábor utolsó napját szintén workshopok töltötték ki, majd este még egy záró táncház várta a fáradhatatlan társaságot.

A három tartalmas nap során mindannyian rengeteget tanultunk, a tanárok pedig még egy teljes hétig itt maradnak, hogy a Bokréta Együttesnek egy új koreográfiát tanítsanak be.

A rendezvény képei megtekinthetőek itt.
Takácsy Dorka Kornélia, KCSP, Montreál