Célkitűzéseink

A Kanadai Magyarok Országos Szövetsége a kanadai magyar szervezeteket tömörítő országos szervezet. Célja az eddig szinte szigetekként működő magyar központok olyan élő hálózatának létrehozása, amely keretében a kanadai magyar szervezetek közös céljai együttes erőfeszítéssel lelhetnek megvalósításra. A KMOSz célkitűzéseit az alapító szervezetek a következő 5 pontban határozták meg a 2012. szeptember 15-én elfogadott alapszabályban:

  1. A társadalmi életben való tevékeny részvétel hirdetése és elősegítése olyan kezdeményezések által, amelyek a kanadai és magyar nemzeti öntudat erősítését, kulturális vagy humanitárius célokat szolgálnak.
  2. A magyar nemzeti érdekek pártatlan képviselete a kanadai, a magyar és a világ közvéleménye előtt.
  3. A kanadai diaszpórában élő magyarság nemzeti öntudatának megőrzése, kultúrájának, történelmének és népi hagyományainak ápolása.
  4. A hazai és Kárpát-medencei magyarság támogatása és segítése.
  5. A kanadai magyar szervezetek, művészeti, gazdasági, tudományos, és szabadfoglalkozású körök közötti együttműködés elősegítése.

A KMOSz összefogja és kiegészíti a kanadai magyar szervezetek tevékenységét – azok belső életébe be nem avatkozik, önállóságukat nem befolyásolja, hiszen azok működését továbbra is saját alapszabályaik és működési szabályzatuk szabályozzák. A KMOSz alapító tagjainak meggyőződése, hogy a magyar nemzeti öntudat ápolását közösségeken keresztül lehet a leghatékonyabban megvalósítani. Ezért a KMOSz nem egyének, hanem szervezetek szövetsége, hiszen közösségek útján tudunk igazán nagyot alkotni, megbirkózni akár legyőzhetetlennek tűnő akadályokkal is. Ezzel természetesen egyéneket nem zárunk ki a magyarságért való tenniakarásból, de ösztönözzük őket, hogy tegyék ezt egy közösségen át, azaz tagszervezeteinkbe való belépéssel és az azokban való tevékeny szerepvállalással. Természetesen támogatjuk új magyar szervezetek létrejöttét is, olyanokét, amelyek tevékenységi köre, célkitűzései esetleg még nincs lefedve más, létező szervezetekben. Új szervezetek létrehozásához szívesen adunk tanácsot és várjuk őket a KMOSz soraiban.