Állásfoglalás Ukrajna nemzeti kisebbségek megkülönböztetése és a kettős állampolgárság miatt hozott ukrán parlamenti döntés kérdésében

A Kanadai Magyarok Országos Szövetsége (KMOSZ) aggodalmát fejezi ki az Ukrajnában végbemenő magyar és más nemzeti kisebbségek jogainak korlátozása miatt. Az ukrán kormánynak saját állampolgárai ellen hozott, az egyéni és nemzetiségi jogokra vonatkozó agresszív és megkülönböztető intézkedései tarthatatlan helyzetet alakítottak ki a térségben. Ez az állapot fedi a nemzeti közösségek elleni támadás fogalmát is. Nem véletlen a visszaéléseknek az a sorozata, amely az oktatási törvénnyel kezdődött, majd a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség székháza elleni támadásokkal folytatódott és abban a nyelvtörvényben csúcsosodott, amely megtiltotta, hogy a kisebbségek használhassák a saját nyelvüket. A KMOSZ reményét fejezi ki, hogy az EU, a NATO és a nemzetközi jogvédő szervezetek is felemelik szavukat a kérdésben, mert Ukrajnának is kötelező betartania nemzetközi kötelezettségvállalásait, amelyekkel az alkotmánybírósága döntése összeegyeztethetetlen.

A KMOSZ korábban is szót emelt az ukrajnai tanügyi terv ellen, amely megtiltja a nemzetiségi nyelven való oktatást és az anyanyelv használatát. Ez a törvény az európai értékek semmibevevése. Ez alapján szóba sem jöhet Ukrajna EU-hoz való csatlakozásának és a nyugati szövetségesekkel való együttműködésének a lehetősége. Az új tanügyi – nevelésügyi törvény megsemmisítő csapást jelent a kárpátaljai magyar közösségre, amely ragaszkodik anyanyelvéhez, kultúrájához, és harcol jogainak lábbal tiprása ellen.

Legújabban Petro Poroshenko, Ukrajna elnöke utasította a Parlamentet, hogy fosszák meg az állampolgárságuktól azokat a személyeket, akik kettős állampolgársággal és ezáltal Ukrajnán kívüli szavazati joggal rendelkeznek. Ez a törvény ismételten a Kárpátalján élő magyarok ellen irányul, akik közel egy évszázados elnyomás és megkülönböztetés után felvehették a magyar állampolgárságot azért, hogy megőrizhessék nemzeti identitásukat, kapcsolatot tarthassanak az anyaországgal és ott lakó családtagjaikkal. A KMOSz azzal a kéréssel fordul a nemzetközi szervezetekhez, hogy gyakoroljanak nyomást az ukrán kormányra az európai és nemzetközi kötelezettségeinek tiszteletben tartásában, elnyomó törvényeinek megszüntetésében.

Hasonlóan aggasztó helyzetet jelent Kárpátalja militarizálásának erősödése. Ukrajna mintegy 800-1000 főnyi katonai egységet vezényelt a magyar határtól tíz kilométernyi térségbe. A Beregszász közelében lévő régi katonai bázis ilyen méretű újraaktiválása nyílt agresszió Magyarország és a kárpátaljai magyar kisebbség ellen. A magyarok nem jelentenek semmiféle nemzeti veszélyt Ukrajnára és annak területi integritására, amelyet hangoztatnak, hogy saját népüket paranoid riadalomban tartsák. A KMOSZ aggasztónak tartja a kialakult helyzetet, és reményét fejezi ki, hogy hamarosan feloldódnak a feszültségek.

Sajnálatos, hogy a XXI. század Európájában harcolnunk kell a békés, törvénytisztelő nemzeti kisebbségek jogainak biztosításáért. Ukrajna csak akkor lehet megbecsült állam a térségben, ha betartja saját állampolgárainak törvényes jogait. A KMOSZ támogatja a magyarországi emberjogi és az európai nemzeti kisebbségek védelméért folyó törekvéseket.