Tiltakozás az ukrán oktatási törvény ellen

2017. szeptember 5-én az ukrán parlament elfogadott egy olyan módosított oktatási törvényt, amely súlyosan sérti az Ukrajnában élő magyar és más nemzeti kisebbségek anyanyelvhasználati jogát. Az új jogszabály kiköti, hogy ötödik osztálytól felfele az oktatás hivatalos nyelve csakis az ukrán lehet, a kisebbségek nyelvén kizárólag a az óvodákban és elemi osztályokban lehet oktatni. A középiskolai és a felsőoktatás nyelve az ukrán lesz. Mindenképp meg kell vizsgálni, hogy a törvényhatározat összhangban van-e az ukrán alaptörvénnyel és az európai értékekkel. Szijjártó Péter külügyminiszter Magyarország hátbaszúrásaként értékelte az új ukrán oktatási törvényt.

A Kanadai Magyarok Országos Szövetsége ezúton teszi közzé hivatalos tiltakozását az új oktatási törvény ellen és a továbbiakban minden fórumon igyekszik majd felhívni a figyelmet a törvény diszkriminatív jellegére. Az Ukrajnában élő magyar kisebbség nyelvi és kulturális megmaradásának kulcsfontosságú eszköze nyelvének szabad használata, beleértve az oktatás nyelvét is. A több mint ezeréves transzkárpáti magyar örökség megőrzésének egyik fontos része az anyanyelven való tanulás és az anyanyelv használata. Felhívjuk a szervezeteket arra, hogy követeljék az ukrán államfőtől a törvény parlamenti felülvizsgálatát, valamint azt, hogy az Ukrajnában élő kisebbségek képviselőinek lehetővé tegye az oktatási reformok előkészítésében való nagyobb részvételt, ezzel is hozzájárulva Ukrajna európai integrációjához.

Az Ukrajnában jelenleg működő magyar nyelviskolák és főiskolák a magyar kisebbségi oktatás fontos részei. A Kanadai Magyarok Országos Szövetsége félti a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola és az Ungvári Nemzeti Egyetem jövőjét, mindkét intézmény oktatási nyelve a magyar. Ukrajna hivatalos nyelve kétségtelenül az ukrán nyelv, de Ukrajna lakosságának 20%-át nemzeti kisebbségek teszik ki, ezen nemzetek kultúráját, megmaradását egyformán elő kell segíteni és megvédeni.

A média egyes képviselői és a magyar politikai ellenzék gátlástalanul nacionalizmusnak titulálta a magyar kormány felhívását az ukrajnai magyarok kisebbségi jogainak megvédésére, holott a nacionalizmust tápláló bűnösök éppen azok az országok, amelyek megtagadják saját nemzeti kisebbségeiktől jogaik gyakorlását, azokat a jogokat, amelyeket a nemzeti, az európai uniós törvények és államközi egyezmények garantálnak. Ukrajna kétségtelenül megszegte az európai integrációra vonatkozó fogadalmát. Ha Magyarország nem állhat ki a szomszédos országokban élő magyar kisebbségekért megdorgálás nélkül, akkor az egész, az európai kisebbségek jogait védő intézményrendszer léte kérdésessé válik. Magyarország szemtanúja lehetett annak, amint a szomszédos országokban élő magyar kisebbségeket a többségi nemzetek elnyomták, diszkriminálták, asszimilálták, és tette mindezt úgy, hogy akkor nem volt lehetősége beleszólni. Ma Magyarországnak nemcsak joga, hanem kötelessége is megvédeni a magyar nemzeti kisebbségeket, és a világon bárhol létező minden magyar szervezetnek kötelessége hangot emelni olyan diszkriminatív tettek ellen, mint az ukrán oktatási törvény elfogadása.

Magyarország mindent megtett diplomáciai erőfeszítések által azért, hogy Ukrajnában és a többi szomszédos országban, amelyek szégyenteljes módon kezelik a kisebbségi jogokat, változások következzenek be ezen a téren. Irónikus és álszent magatartás a román kormány részéről például, hogy agresszíven lépett fel az új ukrán oktatástörvény ellen, míg Romániában számos esetben megtagadták ugyanazokat a jogokat az erdélyi magyarságtól. Továbbmenve, rendkívül sajnálatos, hogy a Szlovákiában, Ukrajnában, Romániában, Szerbiában, Horvátországban és Szlovéniában élő magyarságnak folyamatosan küzdenie kell a többségi népek kisebbségi jogtiprásával.

Bocskor Andrea, kárpátaljai politikus elmondta:

„Az oktatási reform kisebbségellenes intézkedései nagy csalódást jelentenek, hisz Ukrajna számos alkalommal deklarálta európai integrációs elkötelezettségét. Az államnyelv megtanulását nem lehet erőszakos eszközökkel elősegíteni, csak megfelelő módszerekkel, motivációval és a jó példák átadásával. Az ukrajnai kisebbségek fentről irányított integrálása a többségi nemzethez nyílt asszimilációs törekvésekre utal. Ennek a törvénynek az elfogadása tükrözi Ukrajna őszinteségét az európai integráció, az európai értékek tisztelete és a jogállamiság terén.”

A Kárpátaljai Református Ifjúsági Szervezet nyilatkozta:

„A Kárpátaljai Református Ifjúsági Szervezet (KRISZ) megdöbbenéssel vett tudomást arról, hogy 2017. szeptember 5-én az Ukrán Parlament olyan törvényt fogadott el az oktatással kapcsolatban, mely korlátozza az Ukrajnában élő kisebbségek (így a magyarok) alapvető jogait a nyelvhasználat terén, s ütközik az európai, demokratikus elvekkel.”

A Kanadai Magyarok Országos Szövetsége szolidaritást vállal az ukrajnai magyarsággal és felhívást intéz nemzetközi szervezetekhez, az Európai Unióhoz, nemzeti kormányokhoz és aggódó állampolgárokhoz, hogy tiltakozzanak az új ukrán oktatási törvény ellen, amely egy több-etnikumu demokratikus Ukrajnában elfogadhatatlan.