A KMOSz határozottan elítéli a Magyarországon elhangzott antiszemita kijelentéseket

A Kanadai Magyarok Országos Szövetsége (KMOSz) megdöbbenéssel vette tudomásul Gyöngyösi Márton országgyűlési képviselőnek az Országház november 26-i plenáris ülésén elhangzott kijelentését, amely szerint itt az ideje

“hogy felmérjük azt, hogy az itt élő, és különösen a magyar Országgyűlésben és a magyar kormányban hány olyan zsidó származású ember van, aki bizonyos nemzetbiztonsági kockázatot jelent Magyarország számára”.

A kanadai és egyetemes emberi értékek tiszteletben tartásának szellemében, a Kanadai Magyarok Országos Szövetsége határozottan elítél minden faji, vallási, vagy etnikai alapú hátrányos megkülönböztetést, valamint az antiszemitizmus minden formáját. A KMOSz minden embert egyenlőnek tekint s e szellemben kíván mindig, mindenkor kiállni minden hátrányos megkülönböztetést szenvedő ember vagy közösség mellett.

Megalakult a Kanadai Magyarok Országos Szövetsége

Kanada hatalmas kiterjedésű ország, mely négy időzónába tartozik, s melynek magyarsága az idők folyamán 315 ezerre nőtt. Mivel a kanadai magyar szervezetek országos szintű összefogása és képviselete egyre fontosabbá vált napjainkban, ezért ez év március 3-án fiatal magyarok kezdeményezésére az Ottawai Magyar Házban 64 magyar szervezet: egyházak, magyar házak és ifjúsági szervezetek képviselői példás egyetértésben fejezték ki szándékukat és elhatározásukat egy országos magyar szervezet létehozására. Miután ennek bejegyzése állami szinten megörtént, a megalakuló és az elnökséget megválasztó közgyűlést szeptember 15-én tartották egyszerre két helyen, Torontóban és Vancouverben, telekommunikációs összeköttetés segítségével. Az új szervezet a Kanadai Magyarok Országos Szövetsége (KMOSz) nevet vette fel, elfogadta alapszabályát és működési szabályzatát, meghatározta célkitűzéseit, feladatait valamint megválasztotta országos elnökségét.

A Szövetség megalakulásával sikerülhet az eddig szinte szigetekként működő magyar központokból élő hálózatot létrehozni, ezáltal a kanadai magyarságot valódi nemzetrésszé kovácsolni, s bekapcsolni azt a magyar nemzet vérkeringésébe. A Szövetség egyik fő célkitűzése a nemzeti érdekek pártatlan képviselete a kanadai, magyar és a világ fórumai és közveleménye előtt.

Hisszük, hogy a Kanadai Magyarok Országos Szövesége megalakulásával a kanadai magyarság és szervezetei az eddiginél sokkal hatékonyabban járulnak majd hozzá a történelme során sok vihart átelt magyar nemzet összefogásához, szolidaritásához és felemelkedéséhez.

Toronto-Vancouver, 2012 szeptember 15.

A KMOSz elnöksége

A megválasztott elnökségi tagok:

Elnök: Dr. Feszty Dániel (Ottawa), a Carleton Egyetem repülőgépmérnöki tanszékének docense; az elmúlt években az Ottawai Magyar Ház kulturális igazgatójaként, valamint az Ottawai Magyar Katolikus Közösség világi elnökeként tevékenykedett.

Alelnök: Dr. Fogarasi István (Toronto), építőmérnök, a Kanadai Magyar Mérnök Egyesület elnöke.

Kultúráért felelős alelnök: Dancs Rózsa (Toronto) Szervátiusz Jenő-díjas írónő, a Kalejdoszkóp című angol-magyar kulturális folyóirat főszerkesztője.

Ifjúságért felelős alelnök: Stadler Tímea Kinga (Toronto), ipari mérnök; aki az elmúlt években a Kanadai Magyar Mérnök Egyesület ontarió csoport elnökeként, valamint a torontoi Kanadai Magyar Kulturális Központ közkapcsolatokért felelős igazgatójaként tevékenykedett.

Pályázatokért felelős alelnök: Szeri Béla (Ottawa), tanár, vízilabda-edző, az Ottawai Magyar Katolikus Közösség volt világi elnöke.

Sajtó-kapcsolatokért felelős alelnök: Nt. Dr. Pungur József (Edmonton), református és presbiteriánus lelkész, volt professzor Kenyában, az Albertai Egyetemen, valamint egyházi és közíró. Számos könyve és írása jelent meg.

Titkár: Volford Tünde (Guelph): Vegyész, a guelphi egyetem munkatársa, a Cambridge-i Kossuth Ház tagja.

Pénztáros: Gábor Zsófia (Ottawa), volt igazgató egy kanadai elektronikai óriáscégnél, valamint az Ottawai Magyar Ház volt pénztárosa és alelnöke.

Régiós alelnök – Montréal és Québec: Bódi Julianna (Montréal), gyógyszerész technikus, évtizedekig a montreáli magyar iskola tanáraként, jelenleg pedig a montréali Magyarok Nagyasszonya Katolikus Plébánia világi elnökeként működik.

Régiós alelnök – Kelet-Ontario és Főváros Régió: Dr. Lapohos Tibor (Ottawa), villamosmérnök, a Kolozsvári Magyar Diák Szövetség egyik alapító tagja és volt alelnöke. Sokáig tanított gyerekeknek magyar néptáncot és most heti táncházat vezet az ottawai Magyar Házban.

Régiós alelnök – Toronto és körzete: Nt. Vass Zoltán (Toronto), református lelkész, a MÁÉRT Diaszpóra Tanácsának egyházakért és cserkészetért felelős elnöke.

Régiós alelnök – Dél-Nyugat Ontario: Komáromi Zoltán (Kitchener), vállalkozó a multimédia és kommunikáció ágazatban, a 90-es években a Kitcheneri Körzeti Kábeltévé Magyar Magazin c. műsorának szerkesztője és producere, a Cambridge-I Kossuth Ház volt vezetőségi tagja, a Tisza Kanadai Magyar Egyesület alapítója és első elnöke, a brantfordi Petőfi Magyar Egyesület volt ügyvezetője, kulturális műsorok szervezője.

Régiós alelnök – Alberta: Szabó László (Calgary), vállalkozó, a Calgary-i Magyar Kultúregyesület vezetőségének kultúráért felelős alelnöke és igazgatótanácsának tagja.

Régiós alelnök – British Columbia: Ábrahám Tibor (Vancouver), építész vállalkozó, a Vancouveri Magyar Kulturális Társaság elnöke, a MÁÉRT Diaszpóra Tanácsának kanadai elnöke.

Ifjúságot nevelő szervezeteket képvislő tiszteletbeli alelnök: Pintér János (Calgary), a Külföldi Magyar Cserkészet V. kerület – Kanada parancsnoka.

Magyar Házakat képviselő tiszteletbeli alelnök: Szabó Katalin (Toronto), regisztrált optikus üzletvezető, a torontói Dr. Halász János Könyvtár elnöke, a torontói Kanadai Magyar Kulturális Központ volt elnöke és két évtizeden át vezetőségi tagja, a Kodály népi tánc együttes volt elnöke.

Egyházakat képviselő tiszteletbeli alelnök: Ft. Sajgó Szabolcs SJ (Toronto), a torontoi Szt. Erzsébet templom plébánosa, a Kanadai Magyar Papi Egység elnöke.