Kanada Nemzeti Televíziója (CBC) célt tévesztett adása a magyarországi romákról

Jó néhány olyan sajtó forrás van világszerte, amely nagy megbecsülésnek örvend. Erősségük abból a hivatásos, részre-nem-hajló és kiegyensúlyozott magatartásból ered mely szíve a megbízható hírközlésnek. Végül is az a közös céljuk, hogy a lehető legpontosabb és legmegbízhatóbb híradással szolgáljanak.

A CBC megkérdőjelezhető színvonala

A CBC december 12-én országszerte sugárzott különleges adása, mely „A biztonság keresése” címet viselte, beszélt a magyar közuralom érzékelhető leépüléséről és a roma kisebbség helyzetéről, mely menekül Magyarországról, viszonylagos biztonságát keresve Kanadában.

Jóllehet elismerjük a roma kérdés sürgető mivoltát, mind Magyarországon, mind Európában, ugyanakkor CBC-nek és másoknak az lenne a legfontosabb feladata, hogy ragaszkodjanak a legmagasabb színvonalhoz és nézőiket csakis és tárgyilagos tájékoztatással szolgálják.

Ezt a színvonalat a CBC „A biztonság keresése” c. adás műsorjában sajnos meg sem közelítette.

Magyarország európai színvonala

Nagyon fontos kihangsúlyoznunk, hogy Magyarország intézményei és alkotmánya képviseli és megőrzi az emberi jogoknak, a törvény uralmának legbecsesebb európai értékeit, és tiszteli azt a nemzetiségi arculatszínességet, mely Magyarországon és a térségben jelen van. Magyarország része az Európai Uniónak, amelyet nemrég béke Nobel-díjjal tüntettek ki.

Mint bármely országban, közösségi kérdések átszövik a nemzetet.

Magyarország vezérszereplő a roma kérdések megoldásában

Amint Kanada teljesíti történelmi kötelezettségeit és foglalkozik a tőzsgyökeres népessége közti egyenlőtlenségekkel, Magyarország hasonlóképpen eltökélt, hogy gondoskodjon a legsebezhetőbb emberek és csoportok olyan javairól és életformáiról, amelyek elérhetőek minden magyar számára.

Eltérően az összes más európai államtól, a magyarországi romák az egyetlenek akik már 1993 óta biztosított képviselettel bírnak az önkormányzatokban és az országházban, mégpedig néggyel. Ezt az állandó társas¹ viszonyt és képviseletet Magyarországon törvénytervezet védi.

Magyarország Európai Uniós (EU) elnöksége idején a kormány előterjesztett egy messzenyúlóan részletes és egyetértésen alapuló európai roma átfogó tervet. Ez a tízéves átfogó terv elkötelezettséget mutat arra, hogy csökkentse a szegénységi szintet, javítsa és biztosítsa a neveléshez való hozzájutást, és jövedelmező alkalmazási lehetőségekre nyit utat, valamint csökkenti a közösségi egyenlőtlenséget roma és nem roma emberek között gyakorlati együttműködés révén.

Ezt az átfogó tervet az Európai Unió minden tagállama elfogadta.

A CBC részrehajló

A CBC elmulasztotta még csak érinteni is ezt a kezdeményezést és ennek példátlan átfogó terv céljait az európai Roma lakosság részére.

Továbbá, a CBC úgy festette le a magyar népet, mint aki előszeretettel fajgyűlölő, idegengyűlölő és hajlik a parancsuralmi ideológiák felé. Az ilyen általánosítások mindig a valós tájékoztatás hiányát mutatják.

A 20. századi kommunista és kényúri rendszerekkel szembeni hősies és jól ismert kiállásain kívül Magyarország számtalanszor tett tanúbizonyságot a megkülönböztető és bújtogató magatartás elítéléséről.

A magyar kormány és bíróság elítéli, és mindig is elítélte, az ellenzéki Jobbik Magyarországért Mozgalom (Jobbik), párt nyilatkozatait sőt, már 2009-ben törvényen kívül helyezte a szélsőséges szárnyát, a Magyar Gárdát. Ezt a tényt a Kanadai Bevándorlási és Menekültügyi Hivatal elismeri.² Akkor miért helyezte a CBC a már három éve törvénytelen és betiltott Gárdát a műsora fénypontjába?Ezt a tényt sem említette a CBC, holott kiemelten kezelhette volna mint tényt, amit a kanadai kormány is igazolt. Továbbá, az is sokat elárul, hogy a kanadai kormány éppen most minősítette Magyarországot 27 más országgal együtt „biztonságosnak”³, ellentétben a műsor végén megjelenő bevándorlási ügyvéd felmérésével, mely szerint „Magyarország minden csak nem biztonságos”.

A CBC kérdéses „tényei”

A sajtó kötelessége valós képet nyújtani.. Mi úgy véljük a CBC igencsak megrontotta hírközlési hitelességét azzal, hogy a megszólaltatott személyt „Magyarország szakértőknek” nevezte.

Sem a korábbi EU országházi képviselő, Mohácsi Viktória, sem Christopher Adam nem áll távol az ellentmondásoktól és botrányoktól, és ők, a leghatározottabban szólva, nem képviselik sem a kanadai magyarságot, sem pedig a roma népet. Mohácsi gyakran követett el bújtogató és alaptalan vádaskodást a tényekre és a következményekre való tekintet nélkül. A magyar bíróság most helyezte őt vád alá miután kanadai menedékjog-kérelmét követően hamis vádakkal és indokokkal szolgált.

Az elhíresült és megrendítő eljárás folyamán,ami a romániai kézilabda játékos Marian Cozma meggyilkolását a magyarországi Veszprémben körülvette, Mohácsi kijelentette – amit később visszavont –, hogy Cozma felelős volt egy csoport roma kihívásáért, ami a meggyilkolásához vezetett. Úgy a bíróság, mint a CCTV adás minden kétség nélkül bizonyította, hogy Marian Cozma ki volt szemelve és ok nélkül lett az áldozata egy szörnyű, szervezett roma támadásnak.

A CBC felelőssége lett volna jelenteni ezeket és más eseményeket, ami leleplezte volna a romák közötti kézzelfogható és valós bűnözési kérdést. Az azonban elszomorító és feltétlenül elítélendő, hogy Mohácsi Viktória fenyegető leveleket kapott – ha ez valóban így van. Ugyanakkor az is elítélendő, hogy az őt illető vádak elől Kanadába menekült.

Hasonlóképpen, Christopher Adam, aki szerződéses oktató a Carleton Egyetemen, nem tanít magyar történelmi tanfolyamatokat, sem nem részese számtalan magyar szakértő hitelességének, akik egyetemen vannak, vagy külső társaságokban Kanada-szerte. A CBC műsorában megszólaltatott Adam úr hivatkozása egy forrás nélküli okiratra, a hitelességnek egy riasztó hiányára mutat.

KMOSz elkötelezettsége

A Kanadai Magyarok Országos Szövetsége (KMOSz) úgy véli, hogy kötelessége és küldetése előmozdítani az emberi jogok ügyét, és ezáltal is egy pontos, megbízható, kiegyensúlyozott és mindenki számára elérhető központi forrás kíván lenni.

A Kanadai Magyarok Országos Szövetsége elítél minden faji, vallási és nemzeti megkülönböztetést és az antiszemitizmus minden formáját. Továbbra sem kapcsolódunk semmilyen politikai párthoz vagy érdekszervezethez.

Úgy véljük, hogy a CBC általánosításoknak hódolt be és eltúlozott egy elszigetelt esetet, mint amilyen a Balogh családé. A mi közös érdekünk az, hogy a magyar közösségből a megfelelő személyekkel és szervezetekkel történjék párbeszéd és tanácskodás úgy, hogy a CBC és mások a nevükhöz illő hírközlés legmagasabb szintjét nyújthassák.

  1. “Hungarian National Social Inclusion Strategy”, Ministry of Public Administration and Justice, State Secretariat for Social Inclusion, Budapest, December 2011.
  2. Responses to Information Requests, Immigration and Refugee Board of Canada, September 29, 4. 2011. http://www.irb-cisr.gc.ca:8080/RIR_RDI/RIR_RDI.aspx?id=453599&l=e
  3. Kenney names 27 countries as ‘safe’ in refugee claim dealing.” CBC, December 14, 2012.4. “Mohácsi Viktória: ‘cigányozott Cozma feltehetöleg’”, HirCity, March 4, 2009.http://www.hircity.hu/regiok/53934.