A magyar kormány nyilvánosságra hozta a Kanadai diaszpórának nyújtott anyagi támogatásokat

2010-ben a Magyar Kormány célul tűzte ki az anyaország és a diaszpóra közötti kapcsolatok ki- illetve újjáépítését, valamint a diaszpórában élők identitásának erősítését. 2011-től működik a világon szétszórtságban élő magyarság szervezeteinek közös fóruma, a Magyar Diaszpóra Tanács. A szervezetek köre folyamatosan bővül: 2016-ban már 75 tagszervezet vett részt a Tanács ülésén. A Tanács 2016. november 30-i ülésén fogadta el a Magyar diaszpórapolitika – Stratégiai irányok című dokumentumot, amely tartalmazza a diaszpóraközösségek megerősítése érdekében meghatározott fejlesztési irányokat.

A diaszpóra támogatásának technikai lebonyolítója a Nemzetpolitikai Államtitkárság háttérintézménye, a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt., amely a kormányzat által előírt, a Miniszterelnökség Nemzetpolitikai Államtitkársága által meghatározott nemzetpolitikai irányelvek alapján végzi tevékenységét. Kiemelt szempont az érintett közösség tagjainak bevonása, az átláthatóság biztosítása.

A pályázatok lebonyolítása, értékelése, és a pályázatban foglaltak megvalósításának ellenőrzése szigorú és átlátható rendszerben, a BGA Zrt.-re vonatkozó hatályos jogszabályokban és szabályzatokban meghatározott módon történik. A pályázati ellenőrzési elvek összhangban vannak a nemzetközi irányelvekkel. A kifizetések ellenőrzésekor a jogszabályi keretek között minden esetben saját eljárásrend keretében részletesen megvizsgálásra kerül a támogatási szerződésben foglalt célokmegvalósítása. Minden teljesítést dokumentumokkal kell igazolni, melyek megfelelősége szintén ellenőrzésre kerül. Aszerződésszerű teljesítés alátámasztását igazoló bizonylatok alakisága, tartalma, mellékletei egyaránt szigorúan meghatározottak, a szabályzatokban részletezett módon, az előírásokat a Támogatottak a szerződéssel együtt megismerik. A dokumentum alapú ellenőrzés mellett kiemelt jelentőségű a pályázati rendszer szúrópróbaszerű, dokumentum alapú utóellenőrzése, valamint azok helyszíni ellenőrzésének intenzív gyakorlata.

Az alábbi táblázatban összegezzük az elmúlt négy évben a kanadai magyarság számára biztosított támogatásokat:

A kanadai diaszpóra számára nyújtott, lezárt támogatások (2013–2017)

Támogatott Támogatási cél Támogatási összeg (Ft) Támogatás éve Támogatás státusza
Kaleidoszkóp Hagyományőrző Klub / Toronto A Kaleidoszkóp angol-magyar nyelvű irodalmi folyóírat támogatása, programok szervezése 2 000 000 2013 megvalósult, lezárva
Rákóczi Alapítvány/Toronto Nyári tábor 2 000 000 2013 megvalósult, lezárva
Kanadai Magyar Kulturális Tanács A Tanács működési költségeinek és a hétvégi magyar iskolákat érintő tevékenységének támogatása 1 700 000 2013 megvalósult, lezárva
Magyarokért Kanadában Egyesület Könyvkiadás 4 000 000 2013 megvalósult, lezárva
Magyarokért Kanadában Egyesület (Windsori Magyar Kultúrközpont- Mindszenty Hall) Könyvkiadás 705 000 2013 megvalósult, lezárva
Rákóczi Alapítvány (Toronto) Magyarságismereti Mozgótábor- Diákok Határok Nélkül Program támogatása 4 000 000 2014 megvalósult, lezárva
Kaleidoszkóp-Hagyományőrző Klub/Toronto Angol-magyar nyelvű irodalmi folyóirat, programok támogatása 2 000 000 2014 megvalósult, lezárva
Magyarokért Kanadában Egyesület A Kanadai Nemzetközi Kiállításon bemutatandó kulturális rendezvény megszervezésének támogatása 3 000 000 2014 megvalósult, lezárva
Edmontoni Magyar Kultúrkör Chrobák Ádám a Wirth Intézetben végzett kutató munkájának támogatása. 6 017 088 2015 megvalósult, lezárva
Kaleidoszkóp Hagyományőrző Klub A Kaleidoszkóp c.folyóirat és a Bobó Bóbitája c. gyermeklap megjelentetése és a klub működésének támogatása 2 000 000 2015 megvalósult, lezárva
Kanadai Magyar Kulturális Tanács Működési költség, programok támogatása 1 700 000 2015 megvalósult, lezárva
Kanadai Magyar Kulturális Tanács kulturális és 1956-os rendezvénysorozat támogatása 2 000 000 2015 megvalósult, lezárva
Kanadai Magyar Kultúrközpont A torontói Magyar Ház építése befejezésének támogatása 128 600 000 2015 megvalósult, lezárva
Montreali Magyar Iskola Magyarországi tábor részköltségének támogatása. 700 000 2015 megvalósult, lezárva
Edmontoni Magyar Kultúrkör Chrobák Ádám a Wirth Intézetben végzett kutató munkájának támogatása. 2 704 000 2016 megvalósult, lezárva
Kanadai Magyar Kulturális Tanács A szervezet programjainak támogatása 1 560 000 2016 megvalósult, lezárva
Kanadai Magyar Kulturális Tanács A szervezet kulturális programjainak támogatása 7 000 000 2016 megvalósult, lezárva
Kanadai Magyar Kulturális Tanács Kanadai Magyar TV működésének és eszközbeszerzésének támogatása 3 000 000 2016 megvalósult, lezárva
Kanadai Magyar Kulturális Tanács KCSP ösztöndíjasok vízumköltségének támogatása 700 000 2016 megvalósult, lezárva
Kanadai Magyar Kulturális Tanács 1956-os forradalom 60. évforduló program támogatása 6 000 000 2016 megvalósult, lezárva
Montreali Magyar Iskola Kísérleti óvoda program támogatása 1 500 000 2016 megvalósult, lezárva
Kanadai Magyar Kulturális Tanács A szervezet „1956-os forradalom 60. évforduló” program költségének kiegészítő támogatása 3 000 000 2017 megvalósult, lezárva
Kaleidoszkóp Hagyományőrző Klub A Kalejdoszkóp – Kaleidoscope c. folyóirat, a Bobó Bóbitája c. gyermeklap megjelentetésének támogatása 2 000 000 2016 elszámolás folyamatban
Kanadai Magyar Kulturális Tanács Vancouveri Magyar Iskolák működésének és eszközbeszerzésének támogatása 5 000 000 2016 elszámolás folyamatban
Torontói Első Magyar Baptista Gyülekezet Diaszpóra ingatlanberuházási támogatás 52 000 000 2016 megvalósítás folyamatban
Carleton Egyetem Az ottawai Carleton Egyetem magyar nyelvi képzésének támogatása 1 500 000 2017 megvalósítás folyamatban
Edmontoni Magyar Kultúrkör Elődeink után – Csárdás gyermekek a Lurkó táborban 500 000 2017 megvalósítás folyamatban
Első Magyar Református Egyház – Toronto A Reformáció 500 éves évfordulójának észak-amerikai megünneplésének támogatása 2 000 000 2017 megvalósítás folyamatban
Kaleidoszkóp Hagyományőrző Klub Lapkiadás és kulturális programok támogatása 2 000 000 2017 megvalósítás folyamatban
Kanadai Magyar Kulturális Tanács Pontozó táncverseny megrendezésének támogatása 1 000 000 2017 megvalósítás folyamatban
Kanadai Magyar Kulturális Tanács Kulturális programok támogatása 1 000 000 2017 megvalósítás folyamatban
Kanadai Magyar Kulturális Tanács A KMKT és tagszervezetei működésének és programjainak támogatása 14 000 000 2017 megvalósítás folyamatban
Kanadai Magyar Kulturális Tanács KCSP-ösztöndíjasok részére munkavállalási engedélyek kifizetésének támogatása 809 330 2017 elszámolás folyamatban
Kanadai Magyar Kulturális Tanács Vancouveri Magyar Napok program támogatása 10 000 000 2017 megvalósítás folyamatban
Vancouveri Forrás Magyar Néptáncegyüttes A XXXIV. Nyugat-Kanadai Magyar Néptánc fesztivál megrendezésének támogatása 4 000 000 2017 megvalósítás folyamatban

Forrás:https://ottawa.mfa.gov.hu/news/a-kanadai-diaszporanak-nyujtott-tamogatasokrol