A Körösi Csoma Sándor program ösztöndijasai 2016-2017

Czibolya Kálmánnak hívnak, Makón születtem, s itt élek születésem óta, szakterületeim: programszervezés, média, vizuális oktatás, nyelvtanítás.

Elsődleges tevékenységi területem a wellandi magyar ház, ahol kilenc hónapos kint létem alatt szeretnék minél több tevékenységi területen is mérhető, kézzel fogható, dokumentálható eredményt felmutatni.

Televíziós szakemberként, (Duna Televízió, Magyar Televízió, Makó Városi Televízió) a Kanadai Magyar Televízióval (Niagara, Torontó) is szorosan együttműködöm majd ittlétem során.

Ez az ösztöndíj nagyszerű és különleges lehetőséget kínál arra, hogy eddig felhalmozott tapasztalataimat kamatoztathassam, a kanadai magyar diaszpóra szolgálatában.

Czibolya Kálmán
Mészáros Attila a nevem, Nyíregyházán élő és dolgozó néptánc pedagógus, etnográfus-muzeológus, PhD hallgató a Debreceni Egyetem Bölcsészettudományi Karának Néprajz Tanszékén.

A tánccal gyerekkorom óta foglalkozom, hamar megfogott a magyar népi kultúra, a zene, a tánc és a viseletek sokasága és gyönyörűsége.

Kanadában a fogadó szervezetem az Edmontoni Magyar Kultúrkör, legfőbb dolgom a programszervezés, tánc és egyéb oktatás, főként a néprajz tanítása a Magyar Iskolában.

Hamar belecsöppentem az edmontoni életbe, így be is indultak a programok, feladatok. Volt már vacsoraestünk koncerttel egybekötve, magyar iskola, gyerek és felnőtt tánc próbák, valamint gőzerővel készülünk a 38. Nyugat-Kanadai Néptánc Fesztiválra, amit Calgary-ban rendeznek idén.

Mészáros Attila
Ábrahám Dolli Csilla Immár tizenhárom éve újságíróként dolgozom, pályafutásom során éveket töltöttem számos országos napi- és hetilap szerkesztőségében. 2013-tól tagja vagyok a Magyar Újságírók Országos Szövetségének. Szerteágazóan végzek karitatív tevékenységeket. Rengeteg gyerektáborban vettem részt segítőként, önkéntes cikkíróként folyamatosan segítem különböző jótékonysági szervezetek munkáját. Óraadó tanárként éveken keresztül újságírást és médiaismereteket tanítottam egy iskolában. Rendezvényszervezőként is jelentős tapasztalatot szereztem, nagy létszámú ünnepséget, előadóestek szerveztem és koordináltam az eseményekről szóló médiamegjelenéseket. Munkámra igényes, maximalista, céltudatos embernek tartom magam. Fogadószervezetem a Vancouveri Magyar Kultúrkör, ahol ösztöndíjasként egy internetes újság szerkesztése és üzemeltetése a feladatom. Létrehoztam a www.kanadaimagyardiaszpora.com című közösségépítő portált és naponta, átfogóan számolok be a kanadai magyarság életéről, eredményeiről. Ábrahám Csilla
Bánfalvi Laura vagyok, újságíró, sajtós, és PR szakember. Korábban számos televíziós műsort, online és print újságot szerkesztettem, és a Nemzeti Színház kommunikációjával foglalkoztam. A Kőrösi Csoma Sándor program keretein belül 20 éves szakmai tapasztalataimal segítem majd a kanadai magyar közösséget. Torontóban Balla Sándor mentoráltjaként a Magyar Élet magazinnak írok, programokat szervezek a KMKT berkein belül, és a magyar borok népszerűsítésében veszek részt. Bánfalvi Laura
Simándi László vagyok, 28 éves, Debrecenben születtem, nőttem fel és éltem ezidáig. Iskoláimat is itt jártam, az egyetemen néprajzkutató és muzeológus végzettséget szereztem, de már ekkor összefonódott hivatásom a hétköznapi életemmel. Lelkes kutatója és tevékeny éltetője vagyok a magyar történelmi és népi hagyományoknak, otthonosan mozgok a néptánc és népzene világában, muzelógusi és múzeumpedagógusi munkám mellett vőfélyként és gólyalábas vándorkomédiásként is kerestem már a kenyerem. Nemrég érkeztem Torontóba, ahol az Árpád-házi Szent Erzsébet Magyar Iskola tanulóit igyekszem majd élményszerűen bevezetni a magyar hagyományok és népszokások csodálatos világába, emellett az Árpád-házi Szent Erzsébet Római Katolikus Plébánia rendezvényein fogok segédkezni. Simándi Laszló
Takácsy Dorka Kornélia Főként gyerekeket tanítok a magyar nyelv és kultúra szépségeire Montreálban a Magyar Iskolában és a Csillagösvény Egyesületben. Ezen kívül besegítek a Gyöngyösbokréta néptáncegyüttes munkájába, valamint cikkeket írok és a rendezvények szervezésében,lebonyolításában is tevékenyen közreműködöm.

A Mikes Program keretében a Magyar Otthon könyvtárában is dolgozom. Korábban a non-formális oktatásban szereztem tapasztalatokat, illetve magyart tanítottam külföldieknek. Rengeteg különböző kulturális programot tervezünk az elkövetkező időszakban is!

Takácsy Dorka Kornélia
Bartha Zsófia vagyok, a Kőrösi Csoma Sándor Program ösztöndíj keretén belül érkeztem a Torontói Magyar Házhoz és a Kodály Táncegyütteshez. Az elkövetkezendő kilenc hónapban, legjobb tudásom szerint igyekszem a két fogadószervezetem munkáját segíteni, mindennapjaikat színesíteni.

Az elmúlt napokban már volt alkalmam betekintést nyerni a közösség életébe, úgy gondolom, hogy egy nagyon pezsgő itteni életbe csöppentem, aminek kiváló mozaikdarabja lehetek.

Bartha Zsófia
Éles Gergő Péter vagyok, Debrecenből érkeztem Vancouver városába, ahova a magyar kultúra, a hagyományok, kézművesség, a közösség és rendezvényszervezői területeken szerzett tapasztalataim alapján választottak ki. Az első hónap egyeztetései alapján körvonalazódtak a feladataim, amik nagyjából egyeznek a kompetenciáimmal, így várhatóan hatékony és élvezetes hónapok elé nézek. A magyar iskolák munkájába fogok besegíteni a magyar órákon, fazekas szakkör létrehozásán is fáradozunk, és a cserkészeknél is számítanak majd rám. A Vancouveri Magyar Színház novemberben bemutatásra kerülő darabjában kaptam egy kis szerepet, ami külön színfolt, de emellett a rendezvények szervezésében és lebonyolításában van feladatom, a helyi lap szerkesztésében segítek, ha arra van szükség. Fontos az itteniek magyarságának megtartásában nagy szerepet vállaló egyházakkal a szoros munkakapcsolat, ami már a legelső pillanatokban ígéretesen alakult és folytatódik a továbbiakban is. Emellett tervezek időközönként előadásokat tartani, mint például a nosztalgia klubban teszem majd ezt, melynek a témája valamilyen történelmi, vagy néprajzi kötődésű. A tapasztalat azt bizonyítja, hogy számtalan egyéb kategóriába sorolható kihívás kerül elém, ezeknek is igyekszem eleget tenni. Éles Gerő
Tóthfalusy Zsuzsanna vagyok. A Rákóczi Alapítványnál segédkezem Torontóban a Kőrösi Csoma Sándor program keretén belül. Jelenleg az ösztöndíjak kiválasztásában segítek, a jövőben többek között étkeztetési programban és az évenként megrendezett Rákóczi magyarságismereti mozgótábor lebonyolításában is részt fogok venni. Tóthfalusy Zsuzsanna
Fodor Kinga – Ösztöndíjas időszakom első felét Kanada legdélebbi városában, Windsorban töltöttem. Fogadószervezetem a Mindszenty-Hall volt, ahol igyekeztem a tőlem telhető legtöbb területen segítséget nyújtani. Ebbe bele tartozott a rendezvények lebonyolításában nyújtott segítség, a honlap és hírlevél szerkesztés, illetve az intézmény Facebook oldalának létrehozása is. A programszervezés mellett a magyar ház elnökének kérésére kidolgoztam egy előadássorozatot, amely Magyarországot hivatott bemutatni, kanadai érdeklődők számára. Az előadás 2017 áprilisától a University of Windsor szervezésében lesz látogatható, az előadás anyagából pedig később egy könyvet szeretnénk megjelentetni Veres Zoltánnal. A kutatás mellett a helyi magyar iskolában oktattam a 4-6 éves korosztályt, beindítottam és szerveztem a Mikes Kelem Program gyűjtéseit, valamint segédkeztem a helyi magyar ajkú református és katolikus gyülekezet rendezvényeinek lebonyolításában is. Január óta Kitchenerben folytatom a Windsorban a megkezdett munkát. Itt elsősorban a Kitcheneri és a Guelph-i Magyar Iskolák munkáját segítem, de igyekszem a Cambridge-i Kossuth Hall rendezvényeibe is bekapcsolódni. Fodor Kinga
Lehoczki Sára Hamilton és Torontó ösztöndíjasa vagyok megosztva, Torontóban elsősorban Dancs Rózsa mellett a Kalejdoszkóp kétnyelvű kanadai magyar lap szerkesztésében segítkezem és Rózsa Add tovább a lángot című könyvéhez készítek interjúkat. Hamiltonban az Arany János Magyar Iskolában tanítok és a 27. számú Kaszap István és az 59. számú Erzsébet Királyné cserkészcsapat heti gyűlésein veszek részt, mint őrsvezető, vagy segédtiszt. Az Extra Hungariam Alapítvány rendezvényeinek lebonyolításában is segédkezem GTA szerte. Élvezem a közös munkát a diaszpóra magyarsággal és remélem júniusig még sokat segíthetek nekik. Lehoczki Sára
Jancsó Antónia vagyok és Kanadában, Kelownán tevénykedek. A különböző rendezvények szervezése és az események előtti készülődésbe való besegítés mellett nagy figyelmet fordítok a gyerekekre. Báb előadásokat készítünk a magyar iskola tanulóival, és különböző előadásokat, fellépéseket az ünnepekre. Mivel az iskolán belül hegedű oktatás is folyik, a verses-zenés előadások összeállítása könnyebben megvalósítható. E mellett a könyvtárat digitalizálom, hogy könnyebben elérhetővé tegyem a közösség tagjai számára. Egy nagyobb projektünk is van, az iskola helységének gyermekbaráttá alakítása, amelyhez a munkálatok már elkezdődtek, a falra egy népmese karaktereit rajzoltam fel és most a gyerekekkel közösen öltöztetjük színekbe a királylányt és az aranyszőrű bárányt. Jacsó Antónia
Kalina Veronika -Tóalmásról, egy Pest megyei faluból, érkeztem Calgaryba, a „messzi északra” – ahogy otthon emlegették – s már így fél év elteltével szívesen állítom, hogy egyáltalán nem érzem magam távol Magyarországtól, s mindezt befogadó közösségemnek köszönhetem. Óvodás koromban kezdtem néptáncolni, s ettől a szokásomtól a mai napig nem tudtam megválni, sőt, érdeklődésem olyannyira a népi kultúra irányába terelődött, hogy egyetemre az ELTE néprajz szakára jelentkeztem, jelenleg is itt vagyok PhD hallgató. Fontosnak tartom, hogy a néprajzra ne csak mint ósdi, vagy hitelét vesztett tudományra tekintsünk, hanem mint a társadalom szempontjából hasznos információk hordozójára, melyekre itteni tevékenységeim során is igyekszem felhívni a figyelmet. Így például Rendhagyó Néprajz Órákat is tartok a Calgary-i Magyar Kultúregyesületben, melynek témája mindig az aktuális népszokások köré szerveződik. Nagy örömet jelent számomra, hogy csatlakozhattam többek között a Kultúregyesület, a Bartók és Vadrózsa Táncegyüttesek, a Bethlen Gábor Magyar Nyelviskola és Óvoda, a Kálvin Magyar Református Egyház, valamint a helyi cserkészcsapatok munkájához. Úgy érzem tudásomat a számukra megfelelő módokon tudom hasznosítani, akkor is ha éppen táncházat vagy kézműves foglalkozást tartok, oktatok, könyvtárat rendezek, vagy a különböző programok lebonyolításában segédkezem, s mindemellett magam is rengeteget tanulhatok. Kalina Veronika
Pap Johanna A Kőrösi-Csoma Sándor Ösztöndíj program előtt Magyarországon logopédus-gyógypedagógusként és néptánc oktatóként tevékenykedtem. Victoriában a Magyar Iskola foglalkozásait vezetem, a diaszpórában élő gyerekeknek heti egyszer tartok foglalkozásokat, melyeken a magyar hagyományokkal, nyelvvel ismertetem meg a kicsiket és nagyokat. Az órák mozgásos gyerekjátékokból, népi mondókákból, énekekből, kézműves feladatokból és olykor az évkörhöz, jeles napokhoz illeszkedő magyar ételek elkészítéséből áll össze. A délután utolsó részében néptánc foglalkozáson vehetnek részt a gyerekek.

Emellett a Búzavirág Táncegyüttesnek tanítok dévaványai táncokat, év végére egy koreográfiával is készülünk, melyet az évente megrendezésre kerülő vacsorájukon mutathatnak be.

A Magyar Ház programjait is segítem, a felnőttek számára film- és irodalmi délutánokat szervezek, vezetek. A megszokott alkalmak létrejöttében, az estek lebonyolításában asszisztálok.

Papp Johanna